Oživujeme dvory a vnitrobloky

naší vizí je život uprostřed města v domech s vlastními vnitrobloky a dvory, které jsou živé, komunitní a zelené. pomáháme obnovovat vnitrobloky a navracet jim význam, který v minulosti vymizel.

pomáháme najít společnou řeč

Bieno spojuje zájem o vnitrobloky s metodami skupinového vyjednávání - facilitací. To je technika, která umožní dovést skupinu k cíli složitého jednání navdzory neefektivní komunikaci mezi účastníky. Nový život ve společném se buduje jako stavba od základů. Domluva má cenu zlata.

14.jpg

vnitroblok je když...

Vnitroblok nebo dvůr je zahradně architektonicky upravená plocha, která je úplně nebo z větší části obklopena kompaktní blokovou zástavbou, a která je využívaná především obyvateli přilehlých bytových domů.

2B6A4408a.jpg

7 kroků ke krásnému vnitrobloku

Chcete začít? Dostali jste se do úzkých? Zajímá Vás, co pomohlo jinde? Nabízíme sedm nápadů, jak dospět ke krásnému vnitrobloku pod Vašimi okny.

Vnitroblok Viklefova nedaleko pražského kina Aero. Jedenáct obytných domů, více než šest set obyvatel. Příležitost pro polosoukromý park v centru města. Nejasná pravidla péče i využití. Co o tom soudí obyvatelé?