usmaltovny.jpg

Dvůr
U Smaltovny

Obdélníkový dvůr s betonovým povrchem přiléhá k většímu bytovému domu se třiceti domácnostmi. Dvůr na kratších stranách od podobných sousedních dvorů oddělují zdi s vrátky, která se dříve využívala k průchodu. Čelní stranu dvora s orientací na východ tvoří vysoká neudržovaná zeď nadzemních garáží, které jsou přístupné z protilehlých domů. Na dvůr není možné vjíždět, v původním stavu slouží zejména jako stanoviště popelnic.

Hospodaření s dešťovou vodou

Hospodaření s vodou je klíčovým tématem dneška. V průběhu debat s obyvateli a správci vnitrobloků jsme zaznamenali opakované otázky na nakládání s dešťovou vodou. Jak může voda sloužit a neškodit? Aktivní obyvatelé U Smaltovny vytvořili a instalovali systém s jednou sběrnou a dvěmi odkalovacími přepoštěcími nádržemi. Vše napojeno na svod - okap. V případě naplnění nádob odtéká další dešťová voda svodem rovnou do kanalyzace.


Budování zelené zdi svépomocí

Aktivní obyvatelé U Smaltovny se chopili díla vlastními silami. Pila na beton, krumpáč a motika, zemina a mulč. Sousedé si na vlastní kůži zažili, jaké je to nahrazovat beton rostlinami. Hodiny tvrdé práce, pytlování odpadu a ruční vynášení ven. S hloubením pěstebních míst a jejich osazením postupují dle navrženého osazovacího plánu. Ale výsledek stojí za to.

 Návrh na ozelenění zdi a osevní plán

Návrh na ozelenění zdi je jednou z priorit vzešlých ze setkání obyvatel. Spolek Bieno prozkoumal, jak zelené zdi fungují na obdobných místech. Zkušenosti jsme zapracovali a výsledkem je návrh na ozelenění zdi s osevním plánem. Výběr rostlin se opírá o zpětnou vazbu obyvatel na setkání.

PRVNÍ VÝSLEDEK - INSTALACE ROTAČNÍHO KOMPOSTERU

V lednu jsme společnými silami instalovali rotační kompostér. Vybrali jsme dvoukomorové zařízení s nezávislým otáčením komor. Rotační kompostér nabízí oproti klasickému snadnější a rychlejší přeměnu zbytků na živiny. Pozor, pro úspěšné kompostování je nezbytné dodržovat tato pravidla:

 

OVĚŘENÍ podnětů a první kroky: ZELENÁ ZEĎ A KOMPOSTOVÁNÍ

Druhé pracovní setkání se odehrálo ve středu 13. prosince od 18 hodin v půdních prostorách domu. Setkání mělo tři částí. Zaprvé představit výsledky z prvního kola, z a druhé prezentovat inspiraci vhodných řešení odjinud a posléze na základě této zkušenosti ověřit podněty obyvateli. Opakovaně získávají nejvyšší počet hlasů  přírodní zelené prvky. Jako vybavení dvora lidé v této fázi preferují kompostér a lavičku. Díky podpoře ministerstva mohou obyvatelé domu získat bubnový otáčecí kompostér zdarma.

 

POZVÁNKA NA DRUHÉ SETKÁNÍ 13. prosince 2017

Ve středu 13. prosince od 18 hodin v nově zrekonstruovaných prostorách půdy proběhne druhé setkání k obnově dvora. Na programu je představení vyhodnocení podnětů z prvního setkání, představení inspirace odjinud a debata o možné podobě a náplni. Pozvánku najdete zde.

zed2.jpg

proběhlo PRVNÍ PRACOVNÍ SETKÁNÍ

Ve čtvrtek 9. listopadu proběhlo první pracovní setkání obyvatel. Programem setkání bylo společné zamyšlení k určení současných hodnot a problémů a k predikci vítaných činností a aktivit. Místo bylo vybaveno čtyřmi tabulemi pro záznam a hodnocení podnětů a několika židlemi. Vzhledem ke špatným světelným podmínkám bylo setkání osvíceno elektrickým světlem. Ze setkání vznikla zpráva, která bude dále s obyvateli rozpracována.

 

POZVÁNKA NA SETKÁNÍ K OŽIVENÍ DVORA

Ve čtvrtek 9. listopadu proběhne pracovní setkání obyvatel k oživení dvora. Pozvánka na setkání byla roznesena do poštovních schránek obyvatel.

DSC_2323.JPG