Spolek Bieno vznikl v roce 2015. Jeho zakladatelé se do té doby různými způsoby zabývali udržitelným rozvojem měst za účasti veřejnosti. Rozhodli se spojit své zkušenosti a vytvořit neziskovou organizaci pro oživení zelených dvorů, vnitrobloků a městských veřejných prostranství.

Michal Křivohlávek_foto 2018.jpg

Michal Křivohlávek
ředitel, facilitátor

Zajímá mě hlavně rozvoj komunit a facilitace vzájemných vztahů, bez kterých se projekty oživení vnitrobloků neobejdou.

Působil v organizacích Člověk v tísni, Oživení, Auto*Mat či Arnika, v letech 2013 až 2015 jako koordinátor pro participaci v městských částech Praha 10 a Praha 7. Věnuje se také vlivu dopravy na každodenní život. Absolvoval Filozofickou fakultu UK, v roce 2012 obhájil dizertaci Antropologie každodenních cest.

E-mail: michal@vnitrobloky.cz

Telefon: +420 776 237 562

Barbora Týcova_foto 2018.jpg

Barbora Týcová
projektová manažerka

Můj úkol je ukazovat, jak důležité jsou vnitrobloky a zelené plochy. Osvěta je krokem k tomu, abychom mohli vytvářet udržitelná města. 

Vystudovala Fakultu sociálních věd UK. Od roku 1999 pracovala pro neziskové organizace Ústav pro ekopolitiku, Ekocentrum Koniklec, Ekoporadny Praha. Věnuje se zejména zapojování veřejnosti, ekoporadenství a osvětě. V Praze 7 koordinovala projekt místní Agendy 21 a studentského zastupitelstva. Je občansky aktivní na Praze 3, kde stojí za akcí Zažít město jinak a dalšími komunitními projekty.

E-mail: baratycova@gmail.com

Telefon: +420 608 148 794

Kateřina Štědrá_foto 2018.jpg

Kateřina Štědrá
specialistka, zahradní a krajinná tvorba

Utvářím zelená místa a doplňuji prvky, které přináší uživatelům radost. Klíčem je spolupráce při plánování i fyzické práci. I s omezenými náklady realizujeme skvělé proměny. 

Vystudovala obor Zahradní a krajinná tvorba na České zahradnické akademii v Mělníku. Věnuje se především projekční činnosti. Dlouhodobě pracovala v neziskovém sektoru jako koordinátorka projektů, působila například v obecně prospěšné společnosti Post Bellum. Studovala obor Sociální práce na Filozofické fakultě UK.

E-mail: stedrakaterina@gmail.com

Telefon: +420 777 039 516