Dvůr Veletržní - protipól ulici

Veletržní je samostatný zpevněný dvorek ohraničený zdí. Je součástí spojitému parkového vnitrobloku, kam však ze dvora není přistup. Dvůr od parkového vnitrobloku odděluje zeď a výškový rozdíl asi dva metry. Dvůr prošel kolem roku 2010 rekonstrukcí, která přinesla povrch z drobných betonových dlaždic a zakrytí zdi sádrokartonovými deskami. Ačkoli svým klidem tvoří dvůr protiklad k rušné Veletržní třídě, není obyvateli příliš využívaný.

aTMOSFÉRA ODJINUD - potvrzení záměru A NÁVRH POSTUPU

Druhé setkání obyvatel proběhlo ve středu 23. května 2018 od 18 hodin v společných prostorách domu a ve dvoře. Všichni účastníci byli na setkání podruhé a v debatě o rozvoji se podařilo navázat na předchozí setkání. Po shrnutí výsledků z prvního setkání byly prezentovány fotografie a inspirace odjinud a společně prodiskutována jejich konkrétní podoba a možnosti realizace přímo ve dvoře. Shodli jsme se, že pvním krokem bude brigáda k očištění dvora. Na základě upřesněného záměru jsme vypracovali návrh dalšího postupu, viz zpráva.

PROTIPÓL VELETRŽNÍ - ZPRÁVA Z PRVNÍHO SETKÁNÍ

Sousedské setkání k oživení dvora proběhlo v pondělí 16. dubna 2018 ve dvoře. Spolek Bieno pozval na setkání všechny obyvatele pozvánkou, která byla roznesena do schránek a vyvěšena na nástěnkách. Na místě proběhl sběr a bodování hodnot, problemů a aktivit. Na setkání se živě diskutovalo o minulosti a výhledu na oživení dvora. Za hlavní hodnoty lidé označili funkční místo mimo byt, chlad, voda a studna. Hlavními vnímanými problémy jsou nevzhledné zdi, mech, hlasitá akustika a vlhkost. Vítané je pěstování, posezení, prostor pro aktivity mimo byt, kompostování a kaskádová zeleň. Prostor je hodnotný jako protipól rušné Veletržní třídy.

POZVÁNKA NA SETKÁNÍ 16.DUBNA

První společné setkání uživatelů nad podobou dvora. Programem setkání je zjištění problémů, hodnot a vítaných aktivit očima uživatelů dvora a jejich prioritizace.