20180623_093936.jpg

Veletržní

protipól ulici

Veletržní je samostatný zpevněný dvorek ohraničený zdí. Je součástí spojitému parkového vnitrobloku, kam však ze dvora není přistup. Dvůr od parkového vnitrobloku odděluje zeď a výškový rozdíl asi dva metry. Dvůr prošel kolem roku 2010 rekonstrukcí, která přinesla povrch z drobných betonových dlaždic a zakrytí zdi sádrokartonovými deskami. Ačkoli svým klidem tvoří dvůr protiklad k rušné Veletržní třídě, dosud nebyl obyvateli příliš využívaný. Jeho oživení započalo v roce 2018.

 

První sezóna

Po úklidu, opravách a vybavení prožívá dvůr svojí první sezónu. Nejčastějšími uživateli jsou lidé z přízemních bytů a rodiče malých dětí. Ve vlnách veder poskytuje stinné zázemí zdejším obyvatelům Letné. Upravený a funkční dvůr však prospívá i ostatním obyvatelům vnitrobloku. Zeleň zalévaná dešťovkou zlepšuje klima a upravený dvůr zvyšuje hodnotu bydlení.

OPRAVA STUDNY - VODA OPĚT TEČE!

Na dvoře roky stojí studna. Někteří lidé vzpomínali, že když byli malí, takla z ní voda. Nikdo však nevěděl, jak dlouho již neteče. Pozvali jsme studnaře Michala Hnojského z Tachlovic. Z odborného posudku citujeme: “Studna se nachází polovinou na sousedním pozemku, přičemž přes ní stojí zeď a zákrytová deska je zabetonována, čímž je zajištěna proti jakémukoliv pohybu. Celková hloubka je 7 metrů, přičemž je 1,50 metrů vody. Dno pokrývá asi 15 centimetrů usazenin a kalů. Studna je osazena ručním čerpadlem (pumpou), v současnosti nefunkčním”. Studnař Michal Hnojský studnu opravil a voda opět teče.

PĚSTOVÁNÍ V NÁDOBÁCH, KOMPOSTOVÁNÍ, DEŠŤOVÁ VODA A POSEZENÍ.

Návrh na oživení vznikl na základě potřeb obyvatel. Jeho konkrétní naplnění bylo prodiskutováno mezi klíčovými hráči - vedením domu a místními lýdry, kteří budou dvůr využívat nejvíce. Obyvatelé se spolkem Bieno následně tento program zrealizovali. Dvůr byl vybaven několika desítkami květináčů s různými rostlinami. Volba nádob i osazení vytvořila zahradní specialistka Kateřina. V zadání nechyběly ani kvetoucí rostliny, které budou dvůr oživovat v průběhu letní sezóny. Sousedé instalovali kompostér a v domě domluvili pravidla kompostování. Pod dešťový svod, který dosud ústil pouze do splaškové kanalyzace, byla umístěna amfora na vodu o objemu 350 l. Přepad vody je vyřešen svodem zpět do kanalyzace. Nově je na dvoře instalována lavice a stůl pro posezení.

HLOUBKOVÉ ČIŠTĚNÍ TLAKOVOU VODOU WAP

Dvory a vnitrobloky jsou tvořeny spletitou skladbou různých povrchů. Pro život ve městě je žádoucí zejména přírodní povrch, ať již v podobě volného terénu umožňujícímu růst stromů, nebo jako sypaný substrát na zpevněném podkladu. Zdaleka ne všude je díky dalším funkcím možné mít přírodní povrch. Řada dvorů je tvořena právě rozsáhlými zpevněnými plochami – a to nejen pochozím povrchem ale také stěnami domů a zdmi. Co se dá dělat s těmito plochami? Kromě široké škály vertikální zeleně je možné je zejména vyčistit.

Hloubkové čištění tlakovou vodou (WAP) je účinná metoda odstranění dlouhodobých nánosů ze zpevněných povrchů. Oproti klasickým metodám mechanického kartáčování je vysokotlaký vodní paprsek zvlášť účinný ve vymývání nečistot z drobných nerovností. Klasické křemičité omítky či vápenné povrchy, jako je beton, mají strukturu mikroskopických nerovností. Tlaková voda vymyje nečistotu z každé drobné skuliny, kterou běžné kartáčování nemůže zachytit. Výsledkem takového mytí je zcela nový dojem i ze starého povrchu. Povrch po hloubkové očistě je taktéž dokonale hygienický.

BRIGÁDA - zbavení nečistot, vydloubání mechu 23-6-2018

V sobotu 23. června se sousedé sešli k prvnímu společnému kroku - vyčištění dvora. Jelikož místo neprošlo důkladnou údržbou nejméně několik let, práce bylo dost. Lopatky, dloubáky, škrabky, košťata a lopaty tvořili nástroje tohoto sousedského koncertu. Skupinu dospělých doprovodila neméně početná skupina dětí. Pro dorost je škrabání, metení a rýpaní tou nejlepší disciplínou spolupráce s dospělými. Těžko říct, která skupina by v soutěži dobila prvenství. Nasazení posuďte sami na fotografiích. V rámci brigády jsme provedli také sondu zídky, která se skrývá pod obklady. Našli jsme cihlovou zídku, která je bohužel v dosti havarijním stavu. Některé cihly se po letech již začínají sypat. Všem sousedům za jejich práci děkujeme . Dalšími krokem bude umytí dvora, ozelenění a následně jeho vybavení.

aTMOSFÉRA ODJINUD - potvrzení záměru A NÁVRH POSTUPU 23-5-2018

Druhé setkání obyvatel proběhlo ve středu 23. května 2018 od 18 hodin v společných prostorách domu a ve dvoře. Všichni účastníci byli na setkání podruhé a v debatě o rozvoji se podařilo navázat na předchozí setkání. Po shrnutí výsledků z prvního setkání byly prezentovány fotografie a inspirace odjinud a společně prodiskutována jejich konkrétní podoba a možnosti realizace přímo ve dvoře. Shodli jsme se, že pvním krokem bude brigáda k očištění dvora. Na základě upřesněného záměru jsme vypracovali návrh dalšího postupu, viz zpráva.

PROTIPÓL VELETRŽNÍ - ZPRÁVA Z PRVNÍHO SETKÁNÍ

Sousedské setkání k oživení dvora proběhlo v pondělí 16. dubna 2018 ve dvoře. Spolek Bieno pozval na setkání všechny obyvatele pozvánkou, která byla roznesena do schránek a vyvěšena na nástěnkách. Na místě proběhl sběr a bodování hodnot, problemů a aktivit. Na setkání se živě diskutovalo o minulosti a výhledu na oživení dvora. Za hlavní hodnoty lidé označili funkční místo mimo byt, chlad, voda a studna. Hlavními vnímanými problémy jsou nevzhledné zdi, mech, hlasitá akustika a vlhkost. Vítané je pěstování, posezení, prostor pro aktivity mimo byt, kompostování a kaskádová zeleň. Prostor je hodnotný jako protipól rušné Veletržní třídy.

POZVÁNKA NA SETKÁNÍ 16.DUBNA

První společné setkání uživatelů nad podobou dvora. Programem setkání je zjištění problémů, hodnot a vítaných aktivit očima uživatelů dvora a jejich prioritizace.