KONFERENCE_2018_1920x1000(1).jpg
 
Vnitrobloky jsou největší plošnou rezervou města. Místní tahouni, správci a odborníci představí, jak ji využít.
 

14. listopadu 2018, CAMP - Centrum architektury a městského plánování, Vyšehradská 57, Praha 2

Současné trendy v péči a rozvoji vnitrobloků

  • Přínosy pro snižování dopadů klimatických změn

  • Vnitrobloky jako katalizátor sociálních vazeb

  • Politické a finanční nástroje na podporu změny

  • Přehled aktivních míst a mapování vnitrobloků

  • Úspěšné příběhy místních tahounů obnovených dvorů

  • 7 kroků - postup ke shodě nad užíváním

Konference je určena místním tahounům, správcům veřejných prostranství, komunálním politikům i odborníkům architektury a zahradní tvorby. Registrace na konferenci byla ukončena.

MODeROVAL Ondřej Cihlář / divadlo Vosto5

Prezentace

I vnitrobloky jsou součástí zelené infrastruktury a zvyšují odolnost měst na projevy klimatické změny. Posun ve strategických materiálech a koncepcích hl. m. Prahy. Revitalizace vnitrobloku Vybíralova.

Datová platforma Golemio sleduje zelený potenciál Prahy. Jak mohou chytré projekty, mapování, hierarchizace a sběr informací o veřejných a poloveřejných prostranstvích pomoci k lepšímu rozhodování v území.

Náš strach neomezuje jen nás, ale výrazně se podepisuje na našich dětech. Strachy mají různé podoby. Jiný strach je o předškoláka a jiný o puberťáka. V obou případech však platí, že je to strach a že omezuje dětem jejich prostor.

Formát: moderovaná diskuze a infokiosek

„I když máte fyzické prostory, není lehké vytvořit komunitu“. Vnitroblok jako prvek kolektivního bydlení nového rezidenčního projektu Hájpark v Petržalce, který představí jeden z autorů.

7 taktických doporučení pro tahouny a vnitroblokové nadšence. Kde je Vaše Achillova pata? Dobře se přípravte. Budete vždy o krok napřed a zvýšíte šanci, že se to povede. Představujeme 7 kroků vizuálně.

Nuselske dvorky 2018.jpg

Nuselské dvorky - Šárka Maršíková, Cirqueon

Festival plní zapomenuté dvory vždy na jednu květnovou sobotu v roce novým cirkusem, workshopy a dalším atraktivním kulturním programem. Potkejte novocirkusové profesionály na scéně nuselských vnitrobloků.

“Chci se zasadit o to, aby občané mohli čerpat granty od magistrátu, díky kterým by si také mohli sami své dvorky zvelebovat. Mohli by si pořídit třeba sazenice stromů a rostlin, sekačky, nádrže na vodu, lavičky nebo další potřebné vybavení. Žádaly by si například SVJ a Praha 4 by jim k tomu poskytla veškerou podporu. Koncept již rozpracováváme.,”

Blok místních tahounů

“Díky upravenému vnitrobloku vzrostla průměrná cena jednoho bytu asi o 5.000,- EUR”

“Místo pro parkování vašich myšlenek.”

hodnocení konference návštěvníky

 
 
 

Projekt byl podpořen hl. m. Prahou. Projekt byl podpořen Ministerstvem životního prostředí, projekt nemusí vyjadřovat stanoviska MŽP.