VIENNA_1000x670.jpg

exkurze do vídně 18. - 20. června 2019

Cílem exkurze bylo ukázat přístupy k obnově městských prostranství vzhledem ke klimatické změně a ve spolupráci s místními obyvateli. Představení různých nástrojů bylo doprovozeno ukázkami výsledků v praxi a debatou s jejich uživateli. Exkurze byla určena představitelům města a tahounům obnovy.

Pocket Mannerhatten v Ottakringu, Florian Niedworok, Tatwort

Kdo sdílí, má za tři - na základě tohoto principu funguje projekt Pocket Mannerhatten Ottakring. Sousedské sdílení vnitrobloku, půdy, užitkové zahrady a využití společných prostor včetně střech. Ve hře je vytvoření sdílené místnosti určené ke sportu nebo poslechu hudby, společné řešení parkování, výtahů a různé podoby sousedské výpomoci a sdílení. Synergie přináší výhody pro majitele, obyvatele, investory a celou městskou část. Jde o odpověď na situaci, kdy se zvyšuje tlak na prostory ve městech, využívání zdrojů a rostou problémy se změnou klimatu,

50 zelených fasád, Julia Beck, Tatwort

Existuje v současné době ekonomické a snadno realizovatelné řešení pro ozelenění stávajících nemovitostí? „50 zelených fasád“ je program vyvíjený ve spolupráci s městem Vídeň. Skládá z jednoduché, nenákladné, široce použitelné pěstební nádoby a cíleného plánu údržby, který je speciálně navržený pro specifika města. Jednoduše vyplňte formulář online a nechte fasády domu prosperovat zdarma: prvních 50 prototypů modulu zelené fasády „BeRTA“ se uděluje pro výzkumné účely zdarma.

Sousedské oázy, Andrea Binder-Zehetner, Lokale Agenda 21

Akční program města podporuje obyvatele v tvorbě drobných zelených zásahů v centru města. Místa mají podobu například zeleného posezení v uliční síti (tzv. parklety) nebo soustavy venkovního vybavení tvořeného sousedskou komunitou. Těžiště je v aktivitě a vyžití místních obyvatel. Andrea Binder-Zehetner provede 8. okrskem (Josefstadt) a představí novou zónu pro setkávání v Langegasse, parklety a jak se městsky zahradničí v Tigerpark (Pfeilgasse) a Bennoplatz.

Jemná obnova města/ GebietsBetreuung Stadterneuerung (GB Stern), Florian Brand a Martine Claus

Servisní zařízení města Vídně v současné době pracuje s 5 týmy v 5 okresních kancelářích na celém území Vídně. Soustředí se na hustě obydlené městské čtvrti postavené na počátku minulého století. Program jemné obnovy měst nedávno oslavil 40 let provozu. Co se za ta léta osvědčilo a od čeho vídeňáci upustili? Program zahrnuje i ozeleňování vnitrobloků - Innenhofbegrünung. Součástí jsou precizně propracovaná pravidla pro obnovu a podporu vnitrobloků

Odbor ochrany životního prostředí města Vídně / MA 22, Jürgen Preiss

MA 22 se zaměřuje především na řízení kvality ovzduší, snižování hluku, nakládání s odpady a zdroji, právní předpisy v oblasti životního prostředí a oblast adaptace na změnu klimatu. Jürgen Preiss, který je projektovým manažerem Urban Heat Islands (UHI) strategie a vedoucím programu ozelenění budov ve Vídni (zelené fasády a střechy), představí práci tohoto odboru.

Susanne Staller, Tilia

Zahradní architektka, která navrhuje projekty městského pěstování či ozelenění dvorů a vnitrobloků. Vedle vlastní praxe ve společnosti Tilia působila i v kanceláři pro obnovu města Vídně. Autorka nás provede třemi konkrétními realizovanými projekty - komunitní zahradou, sociálním projektem vnitrobloku a veřejnou ovocnou zahradou ve Vídni Floridsdorf. Procházku uvedl Gerhard Jordan (Gruene), který je zastupitelem ve Floridsdorfu.

Rozvojové území Severní nádraží, Bernhard Seitz, Leopoldstadt, Gruene

Výstava o historickém vývoji a budoucnosti dvou největších městských sídlišť ve Vídni. Jak bude toto místo vypadat v budoucnu?

Nordbahnhalle, Christian Peer

Kulturní centrum ze staré nádražní budovy uprostřed brownfieldu. Velký obytný vnitroblok s pozezením a drobným pěstováním. Během posledních dvou let se Nordbahnhalle stal místem experimentování pro udržitelné využití v nově budované čtvrti města - Nordbahnviertlu.

Exkurze se zúčastnili

Ing. Arch. Jan Richtr, IRP; Brlík Milan MSc., IPR; Mgr. Vladan Brož, MČ Praha 1; ing. Ondřej Růžička, MČ Praha 4; Mgr. Jan Lacina, MČ Praha 6; ing Jana Caldrová, MČ Praha 3; ing, Ivan Jacko, MHMP; Radka Pokorná a Tereza Nehasilová, Kokoza; ing, Kateřina Schőn, Inconex; Bc. Valeria Rjazanová, Operátor ICT; Barbara Šabachová, Komunitní centrum Kampa; Tomáš Bican, fotograf; Mgr. Michal Křivohlávek, Kateřina Štědrá a Barbora Týcová, Bieno

Partnerem exkurze je kancelář Eurocomm-PR, podnik městského Wien Holdingu. Děkujeme za organizační podporu, tlumočnické služby a místní průvodcování.
Za finanční podpory hl. m. Prahy a Ministerstva životního prostředí ČR. Projekt nemusí vyjadřovat stanoviska MŽP.