VIENNA_1000x670.jpg

pojeďte s bienem na exkurzi do vídně 18. - 20. června 2019

Cílem exkurze je ukázat přístupy k obnově městských prostranství vzhledem ke klimatické změně a ve spolupráci s místními obyvateli. Představení různých nástrojů bude doprovozeno ukázkami výsledků v praxi a debatou s jejich uživateli. Exkurze je určena představitelům města a tahounům obnovy.

Království v kapse v Ottakringu, Julia Beck, Tatwort

Kdo sdílí, má za tři - na základě tohoto principu funguje projekt Pocket Mannerhatten Ottakring. Sousedské sdílení vnitrobloku, půdy a užitkové zahrady, využití společných prostor včetně střech, sdílené místnosti určené ke sportu nebo poslechu hudby, společné řešení parkování, výtahů, sousedské pomoci a otevírání dalšího potenciálu (tzv. žolíky). To má výhody pro majitele, obyvatele, investory a celou městskou část.

50 zelených fasád, Florian Niedworok, Tatwort

Existuje v současné době ekonomické a snadno realizovatelné řešení pro ozelenění stávajících nemovitostí? „50 zelených fasád“ je program vyvíjený ve spolupráci s městem Vídeň. To se skládá z Greening Toolkit: jednoduchá, nenákladná, široce použitelná pěstební nádoba a plán údržby, který je speciálně navržený pro specifika města.

Sousedské oázy, Andrea Binder-Zehetner, Lokale Agenda 21

Akční program města podporuje obyvatele ve tvorbě drobných zelených zásahů v centru města. Místa mají podobu například zeleného posezení v uliční síti nebo soustavy venkovního vybavení tvořeného sousedskou komunitou. Těžiště je v aktivitě a vyžití místních obyvatel.

Jemná obnova města, Verena Mörkl, Florian Brand / GB / Superblock

Servisní zařízení města Vídně v současné době pracuje s 5 týmy v 5 okresních kancelářích na celém území Vídně. Program jemné obnovy měst nedávno oslavil 40 let provozu. Co se za ta léta osvědčilo a od čeho vídeňáci upustili? Program zahrnuje i ozeleňování vnitrobloků - Innenhofbegrünung. Součástí jsou precizně propracovaná pravidla pro obnovu a podporu vnitrobloků

Nástroje města Vídně, Jürgen Preiss, MA22, Stadt Wien

Odbor ochrany prostředí magistrátu města Vídně podporuje tvorbu životního prostředí na mnoha úrovních od prostorového plánování po průběžné dílčí zásahy. Jürgen Preiss stál u zrodu řady projektů a nástrojů na podporu drobných změn včetně obnovy vnitrobloků.

Zrod místa, Christian Peer, Nordbahnhalle

Kulturní centrum ze staré nádražní budovy uprostřed brownfieldu. Velký obytný vnitroblok s pozezením a drobným pěstováním. Nordbahnhalle se stane místem experimentování pro udržitelné využití v nové čtvrti města - Nordbahnviertlu v příštích několika letech.

Rozvojové území Severní nádraží, Bernhard Seitz, Gruene

Výstava k rozvoji území, s výjimečným architektonickým modelem čtvrti. Vnitrobloky jako základní skladební jednotka v území.

Chcete vědět více?

Prosím napiště na michal@vnitrobloky.cz nebo volejte 776 237 562. Děkujeme.

Pracovní jazyk exkurze je angličtina, pomoc s překladem je možná. Za finanční podpory Magistrátu hl. m. Prahy a Ministerstva životního prostředí ČR. Projekt nemusí vyjadřovat stanoviska MŽP.