obrazek1.JPG

Kamenická - moje zahrádka nebo větší park?

ŽEBŘÍČEK POTŘEB OBYVATEL kamenické 40

Program setkání v domě s pečovatelskou službou 1. dubna 2019 tvořil sběr a bodování hodnot, problémů a aktivit. Společné setkání bylo doprovozeno živou skupinovou diskusí. Obyvatelé na setkání navrhovali podněty na tři rozdílná témata. Jaké jsou:

A) Vnímané hodnoty dvoru – co ze současného stavu je vhodné zachovat, rozvíjet, akcentovat + třídění dle důležitosti

B) Vnímané problémy dvoru - co je vhodné pokusit se řešit nebo alespoň neprohlubovat + třídění dle důležitosti

C) Vnímané vítané aktivity - pro jaké činnosti je vhodné vytvořit podmínky a prostor + třídění dle důležitosti

Setkání obyvatel KAMENICKÉ 40 DNE 1. dubna 2019

Sousedské setkání k oživení dvora proběhlo v pondělí 1. dubna 2019 v prostorách jídelny domu. Spolek Bieno pozval na setkání všechny obyvatele tištěnou pozvánkou, která byla roznesena do poštovních schránek a vyvěšena na nástěnkách domu. Další účastníci byli osloveni také prostřednictvím e-mailu. Akce se zúčastnilo přibližně 15 obyvatel domu, pracovníků pečovatelského centra a městské části. Přítomní byli také jednatelé domů, ze sousedících parcel.

Pozvánka na setkání obyvatel 1. dubna 2019

První společné setkání uživatelů nad podobou dvora. Programem setkání je zjištění problémů, hodnot a vítaných aktivit očima uživatelů dvora a jejich prioritizace.