V čem je dobrý vnitroblok v Norbahnhalle, ač zanedlouho lehne se zemí

296.jpg

Budova bývalého severního nádraží Norbahnhalle tvoří pomyslný střed velkého rozvojového projektu. Není zrovna nejhezčím prostorem na světě, ale bývalým skladem, jejímž srdcem je vnitroblok. Kolem budovy není momentálně nic, pustý brownfield. Inovační je, jak je budova včleněna do širšího městského prostoru a sociálního života, jak je organizována a jak promlouvá do budoucna. Od roku 2017 funguje jako obecně prospěšný projekt, je zde dočasně umístěno 10 firem, vytvořeno 40 pracovních míst. Je místem pro akce, kurzy, výstavy, operu, party, debaty, architektonický model rozvoj území. Otevírá se pro nejrůznější využití, podle čehož se stanovuje výše pronájmu. Ve vymezené dny jsou budova i vnitroblok otevřeny všem a zdarma. Vlastníkem celé plochy je stále ještě ŐBB. Hodnotu budovy a vnitrobloku si uvědomuje velmi dobře a podporuje ji proto hlavně proto, že zvyšuje ceny pozemků, umožňuje dialog a je katalyzátorem změny přemýšlení o městě.

Budova se bude bourat, iniciátorům tohoto podniku to ale překvapivě není líto, protože od začátku podporují filozofii, se kterou bude budoucí území řešeno. Urbanistický záměr zcela opouští zažitou představu exponované centrální části a šachovnicového řešení zbytku plochy. Prosadila se zde idea zcela volného středu, se zachovanými částmi městské divočiny, ponechání jezírka a části starých kolejí jako připomínku minula. Auta budou moci zajíždět pouze k rezidenčním a parkovacím domům rozmístěným po okraji, územím nebude moci projíždět nic kromě nové tramvajové linky a kol. Středobodem budoucího města je sdílený volný prostor, sloužící různým účelům, a půlkilometrová stromová alej. Rozvoj města v 21. století není nic černobílého. Je to složitý proces, ve kterém na sebe narážejí různé pozice a názory, a který mění zažité představy. Byty jsou hůře dosažitelné pro lidi, kteří hledají cenově dostupné bydlení. Pozornost se přesouvá k pozemkům, půdě a kvalitě sdílených prostor, jejichž hodnota neskutečně stoupá na významu. To nás učí tento rozvojový projekt. Budova Norbahnhalle ustoupí nové myšlence.

Barbora Týcová