GB* Stern - Hvězdy, které chceme i v Praze

137.jpg

Kanceláře Gebietsbetreuung Staderneuerung (GB Stern) se starají o tzv. jemnou obnovu města. Jsou to servisní organizace města Vídně, soukromé firmy pracující na zadání. Poskytují informace a poradenství v oblasti bydlení, sousedství a veřejného prostoru a zejména iniciují a podporují projekty, které vzešly od občanů. Kanceláří je ve Vídni celkem 5, každá pokrývá několik „bezirků“ (naše městské části), hospodaří dohromady s rozpočtem 6 mil Eur ročně a každých 3-6 let proběhne veřejná soutěž na zajištění této služby, o kterou se může ucházet plejáda organizací. Lidé, kteří v GB Stern pracují, jsou nejčastěji architekti, zahradní architekti, geografové, urbanisté, facilitátoři, lidé zběhlí v PR a komunikaci, šikovní lidé „od všeho trochu“ a dohromady tvořící interdisciplinární týmy. Otevírací doba je každý všední den od odpoledne, od 13 do 18 hodin.

Založení GB Stern reagovalo na špatný stav obytných budov, postavených nejčastěji na začátku 19. století. S cílem udržet budovy začaly v Ottakringu v roce 1974 i první projekty participace (ač tomu tehdy nikdo tak neříkal). První kancelář sídlila v hospodě, poradci jezdili autobusem k lidem domů a snažili se jim pomoci s obnovou budov. Zjistili, že neformálním přístupem lze ovlivnit mnohé; nenáročnou formou se dařilo opravovat, sanovat a renovovat, a tím zvyšovat hodnotu nemovitostí. V devadesátých letech přišel prudký nárůst obyvatel. Konfrontována s novou situací organizace hledala a hledá stále nové úkoly a témata, v současnosti např. klimatické změny a zdraví.

Organizace se tedy nyní snaží hlavně o to, aby veřejný prostor získal novou kvalitu, zlepšil se a zvětšil a klíčem k řešení je hlavně participace a partnerství. Podporují se malé zásahy ve sdíleném území, př. ozelenění rabátek, střech a fasád, obnova vnitrobloků, květiny v paletách, prostory pro posezení a potkávání sousedů, přírodní louky, porůstání starých klepadel a jiných nepoužívaných prvků, visící rostliny. Organizují se pravidelné prohlídky vzorných realizací, aby občané věděli, co mohou sami dělat. Nabízejí seznamy rostlin, pomáhají s vyřízením souhlasů majitelů nebo stavebních povolení, pomáhají s moderací a projednáváním a také poskytují finanční dotace až 5tis Eur na projekt. Dodržuje se tzv. public-private partnership pravidlo. Kancelář se např. podílí na nákladech a soukromé osoby se starají o údržbu. Vítané a podporované postupy vysvětlují zájemcům napřímo formou konzultací i pomocí brožur a komiksů. Můžete také využít prostor pro organizaci setkání, půjčit si tu kolo nebo zahrát stolní tenis.

Proč podpora vnitrobloků? Ptáme se na naše téma. Odpovídá Martine Claus: „Zlepšují klima, zprostředkují pocit střídání ročních období, zachycují drobné částice, zlepšují životní prostředí a zvyšují kvalitu denního života“. Pokud realizace vnitrobloku nevydrží alespoň 3 roky, dotace se vrací. Přímo se dotují rostliny, náhrada zpevněných povrchů, podpora pro plazivé rostliny, květináče a dětské prvky. Každá soukromá osoba musí ale připlatit něco z vlastních peněz.

Kanceláře GB Stern přímo podporují i komunitní zahradničení na veřejných plochách, které pomáhá k setkávání lidí různých generací a typů. Lidé se po zkušenosti lépe identifikují s místem, kde bydlí a roste hodnota okolní zástavby. Maximální dotace na 1 zahrádku je 3 600 Eur.

Generovat vědomí – získat statistická data – hovořit s lidmi na místě

Barbora Týcová