44.JPG

Mečislavova:
pěstujeme sousedství

ADRESA MÍSTA
Mečislavova 22, Praha 4 - vstup rampou mezi domem a tratí, Praha 4

CHARAKTER
Přístupný vnitroblok, komunitní zahrada

POPIS VNITROBLOKU

Veřejnosti přístupný vnitroblok trojúhelného půdorysu vymezený blokovou zástavbou v ulicích Mečislavova a Čestmírova a železniční tratí. Z větší části slouží jako komunitní zahrada, u jejíhož vzniku stál spolek Probuďme Nusle a sdružení Kokoza. Volný přístup i vjezd pro automobily je možný koncem ulice Ctiradova podél náspu železnice. Násep je zarostlý náletovými dřevinami a plný odpadků. Komunikace pokračuje po nedávno upravené dlážděné rampě do zapuštěného dvora, který, kromě šestipodlažních bytových domů, ohraničuje vysoká zeď. Budovy lemuje stará živičná komunikace, která se využívá k parkování a umístění kontejnerů na směsný odpad.

Parkuje se také na zhruba dvou pětinách vnitřní plochy (cca 500 m2) při komunikaci podél budov v jižní části prostoru. Povrch je zde rostlý, zhutněný pojížděním, bez vegetace, s výjimkou dvou vzrostlých stromů (javor a bříza). Živelné parkoviště přímo sousedí s komunitní zahradou, bariéru vůči automobilům tvoří zábrany z dřevěných palet a 4 vyvýšené dřevěné záhony.

Centrální ploše vévodí dva mohutné jasany, jeden umístěný na hranici s parkovištěm, druhý ve středu zahrady. Několik menších dřevin lemuje zeď pod náspem, při zdi příjezdové rampy jsou nově vysazené jedlé a kvetoucí keře. Po obvodu komunitní zahrady je umístěno 20 vyvýšených záhonů, které si obyvatelé vnitrobloku i širší veřejnost pronajímá k pěstování zeleniny a bylinek. Vybavení zahrady doplňuje tříkomorový kompostér z palet ve východním cípu, kontejner na dešťovou vodu, houpačka zavěšená na stromě, pískoviště a lavice se stolkem z palet ve středu prostoru. Plocha je z části zatravněná, místa zastíněná a zatížená provozem jsou vysypána jemným štěrkem.

fotografie ze setkání k rozvoji vnitrobloku Mečislavova 6.3.2019

PŘÍBĚH MÍSTA
Z nejbližších domů využívá vnitroblok odhadem 30 domácností, chodí sem i lidé z širších Nuslí a zahradníci. Vnitroblok slouží druhým rokem jako oblíbenáá komunitní zahrada, která vznikla na zanedbaném přístupném plácku společným úsilí sousedů, Kokozy a MČ Prahy 4.

„Propojujeme lidi, kteří se znají z vnitrobloku. Za normálního režimu tu funguje multi-chat pěti deseti lidí, kteří tu zrovna pobývají, ale tím se netvoří blízký vztah“, říká Michaela Dudáčková ze spolku Mečislavova. ´Naklep řízky sousedovi´ je nejnovější iniciativa, která skrze vzájemné zvaní se na večeře ke spřátelení místních pomáhá. Nepravidelně se tu pořádají akce, ve velkém se zde kompostuje. 24 truhlíků se sezónně adoptuje k zahradničení, několik jich funguje veřejně a bez poplatku. Je tu voda, ohniště a gril, pískoviště i houpačka. Jednoduše skvělé místo pro vypnutí od městského shonu a povinností. Nápady do budoucna spolek má, třeba na vybudování pergoly a napojení elektřiny, aby se zde dalo i pracovat s notebookem. Vše záleží na podpoře vlastníka pozemku Praze 4. 

MÍSTNÍ TAHOUN
Michaela Dudáčková

CITÁT
"Když sem člověk jde v kterýkoli den a kteroukoli hodinu, tak tu skoro vždy někoho potká", Michaela.

ZAJÍMAVOST
Dříve zanedbaný plácek přebudovaný na komunitní zahradu

VYBAVENÍ
Pěstební truhlíky, nádrže na vodu, houpačka a pískovište, kompostování, posezení, ohniště

PROGRAM
OTEVŘENO nepřetržitě
14:00 Prohlídka s výkladem o obnově vnitrobloku a komunitní zahradě


Fotografie z přehlídky Živé vnitrobloky 2018

Fotografie vnitrobloku