_K1B1042.jpg

Bělehradská:


koloběh

ADRESA MÍSTA
Bělehradská 96, Praha 2

CHARAKTER
Zpevněný menší dvorek

PŘÍBĚH MÍSTA
Do vnitrobloku se podíváte, pokud míříte do prodejny Bezobalu na Bělehradské. Lidé z Bezobalu stojí za oživením tohoto dvora, patřícího městské části Praha 2, a dělají tak v duchu, jakým sami fungují a jaké hodnoty prosazují. Využívají dvůr pro pěstování jedlých i nejedlých plodin, zároveň kompostují a uzavírají cyklus jídla a živin bez produkce odpadů a obalů.  „Ukazujeme příchozím, že stejně tak, jako nákup bez zbytečných obalů, je i pěstování bylin či zeleniny na dvorku možné a že ani jedno není tak těžké, jak se na první pohled může zdát“, říká Lenka Procházková.

Ke dvoru přiléhá jeden obytný dům. „Záleží na aktuálních nájemnících, při dobré konstelaci se občas  nějaký soused do dění ve dvorku zapojí“, říká Lenka. Párkrát již lidé z Bezobalu pro sousedy udělali z úrody pohoštění. Inspirovat se ale nechávají hlavně zákazníci, kterým dvůr dělá radost. Někteří z bližšího okolí si  už zvykli nosit bioodpad do kompostéru. Hotový kompost, kterého tu vzhledem k rozloze dvorku vzniká poměrně dost, se částečně zužitkuje na záhonky, ale také si ho v blízké budoucnosti budou moci zájemci v pytlíku odnést domů. Zatím se čeká, až kompost uzraje. Dvůr se rovněž často využívá pro školní exkurze.

MÍSTNÍ TAHOUN
Bezobalu

CITÁT
„Je tu stálá komunita zákazníků, kteří z toho mají radost“, Lenka.

ZAJÍMAVOST
Pěstování zeleniny a bylin

VYBAVENÍ
Pěstování v boxech a květináčích, několik kompostérů, houpací síť, jednoduché paletové posezení

PROGRAM
OTEVŘENO 11,00 - 15,:00
11:00 - 15:00 Jak žít bez obalu a bez odpadu – ukázky výrobků, hry a kvízy, ochutnávky místních výpěstků, občerstvení, dones šlupky – odnes si kompost

Fotografie z festivalu Živé vnitrobloky 15.9.2018

Fotografie vnitrobloku