DSC_3877.JPG

Vnitroblok Viktorinova

Jako doma

popis současného stavu

Řešeným územím je jižní část děleného vnitrobloku mezi ulicemi Na Pankráci, Na bitevní pláni a Viktorinova, kterou tvoří dvě parcely spravované Městskou částí Praha 4 (parc.č. 1042 a parc.č. 1043, k.ú. Nusle) o celkové rozloze cca 430 m2. Pozemky jsou spojené, od zbylé části vnitrobloku je dělí zeď, ze tří stran jsou ohraničené dvěma pětipodlažními rohovými domy. Přístup je možný vchody v rozích budov, pro automobily není dvůr přístupný.

Terén vnitrobloku má několik úrovní. V těsné blízkosti budov je na několika místech snížený, anglické dvorky přivádějí světlo do suterénních prostor, které využívá například skautský oddíl. V centrální části je úroveň terénu nejvyšší, příčinou je zřejmě navážka. Plocha je po obvodu budov zadlážděná, centrum je z poloviny dlážděné (parc.č. 1043) z poloviny zatravněné (parc.č. 1042). Ve středu travnaté plochy je menší část (cca 3 x 3 m) zpevněná zámkovou dlažbou, v jejímž středu je vysazena Juka. Srážky jsou odváděny do centrální kanalizace, dešťový svod lze nalézt i v trávě.

Při severovýchodním okraji trávníku jsou umístěny 3 dřevěné vyvýšené pěstební záhony. V dlážděné ploše podél trávníku na opačném konci stojí 4 betonové kontejnery o půdorysu 1 x 1 m a výšce 0,5 m osázené keři a bylinkami. U zdi je umístěno kovové klepadlo, mezi klepadlem a zábradlím anglického dvorku jsou nataženy šňůry na prádlo. K sušení prádla se ve dvoře používají také skládací sušáky. K posezení slouží tři lavičky. U vchodů do domů jsou místa pro popelnice, celkem je ve dvoře 20 kontejnerů na směsný odpad.

foto vnitrobloku dnes

mapa+Viktorinova+FIN.jpg

Hlasování - souhrnné výsledky z elektronické ankety a setkání obyvatel 15.4.2019

Spolek Bieno uspořádal ve spolupráci s MČ Prahou 4 dne 15. dubna 2019 debatu. K debatě byli pozvání všichni tištěnou pozvánkou, která byla roznesena do poštovních schránek a vyvěšena na nástěnkách. Setkání mělo formu řízené diskuse a sběru podnětů. Každý měl možnost vyjádřit své osobní pocity a postoje bez nutného ohledu na ostatní obyvatele. Lidé byli vyzvání, aby nápady druhých v této fázi nekomentovali, neposuzovali. Cílem tohoto přístupu bylo zjistit celé široké spektrum názorů, nápadů či problémů bez okamžité cenzury. Základní okruhy otázek zněly:

A) Jaké jsou hodnoty dvoru – co ze současného stavu je vhodné zachovat, rozvíjet, akcentovat? + třídění dle důležitosti
B) Jaké jsou problémy dvoru - co je vhodné pokusit se řešit nebo alespoň neprohlubovat? + třídění dle důležitosti
C) Jaké jsou nápady a vítané aktivity - pro jaké činnosti je vhodné vytvořit podmínky a prostor? + třídění dle důležitosti

V druhé půlce dubna proběhla navazující elektronická anketa. Dala možnost promluvit těm, kdo nemohli dorazit osobně. Respondenti volili odpovědi na tytéž tři otázky. Podněty vycházely z diskuse 15. dubna.

Na základě výsledků setkání a ankety vznikl tento žebříček. Celkem se vyjádřilo 6 lidí.

foto ze setkání 15. 4. 2019