DSC_4181_m.jpg

Vnitroblok Viktorinova - Jako doma

ANKETA pro nepřítomné na setkání 15.4. Hlasujte do 24. dubna 2019, poté bude ukončeno.

popis současného stavu

Řešeným územím je jižní část děleného vnitrobloku mezi ulicemi Na Pankráci, Na bitevní pláni a Viktorinova, kterou tvoří dvě parcely spravované Městskou částí Praha 4 (parc.č. 1042 a parc.č. 1043, k.ú. Nusle) o celkové rozloze cca 430 m2. Pozemky jsou spojené, od zbylé části vnitrobloku je dělí zeď, ze tří stran jsou ohraničené dvěma pětipodlažními rohovými domy. Přístup je možný vchody v rozích budov, pro automobily není dvůr přístupný.

Terén vnitrobloku má několik úrovní. V těsné blízkosti budov je na několika místech snížený, anglické dvorky přivádějí světlo do suterénních prostor, které využívá například skautský oddíl. V centrální části je úroveň terénu nejvyšší, příčinou je zřejmě navážka. Plocha je po obvodu budov zadlážděná, centrum je z poloviny dlážděné (parc.č. 1043) z poloviny zatravněné (parc.č. 1042). Ve středu travnaté plochy je menší část (cca 3 x 3 m) zpevněná zámkovou dlažbou, v jejímž středu je vysazena Juka. Srážky jsou odváděny do centrální kanalizace, dešťový svod lze nalézt i v trávě.

Při severovýchodním okraji trávníku jsou umístěny 3 dřevěné vyvýšené pěstební záhony. V dlážděné ploše podél trávníku na opačném konci stojí 4 betonové kontejnery o půdorysu 1 x 1 m a výšce 0,5 m osázené keři a bylinkami. U zdi je umístěno kovové klepadlo, mezi klepadlem a zábradlím anglického dvorku jsou nataženy šňůry na prádlo. K sušení prádla se ve dvoře používají také skládací sušáky. K posezení slouží tři lavičky. U vchodů do domů jsou místa pro popelnice, celkem je ve dvoře 20 kontejnerů na směsný odpad.

foto vnitrobloku dnes

mapa+Viktorinova+FIN.jpg