viklefova.jpg

Viklefova

Prostorný spojitý vnitroblok s převahou vzrostlých stromů tvořících v centrální části zapojenou skupinu lesoparkového rázu. Druhově převažují lípy, dále břízy, kaštan, třešeň, malý smrk a meruňka. Středem prostoru je funkční studna. Blíže k jednotlivým domům rostou keře či místy pěstěné okrasné záhony či trávník. Vnitroblok obklopuje celkem jedenáct bytových domů s více než šesti sty obyvateli. Místo se nachází v těsném sousedství vozovny Žižkov a kina Aero.

 

OŠETŘENÍ STROMŮ DNE 6. PROSINCE 2017

Dne 6. prosince 2017 proběhlo na základě odborného posouzení anoncované ošetření vzrostlých stromů ve vnitrobloku. Na všech stromech byl kvůli zajištění provozní bezpečnosti proveden bezpečnostní řez - odstranění větších suchých větví. Jedna téměř celá odumřelá lípa byla seříznuta na torzo kmene vysoké cca tři metry.  Hlubší řez "do živého" byl odůvodněně proveden na lípě mezi třešní a velikou lípou. Na mladém jírovci byl proveden lehký výchovný řez. 

 

SETKÁNÍ SVJ A AKČNÍ PLÁN 2017 - 2018

Na konci září proběhlo setkání představenstev domů (SVJ), které vnitroblok tvoří. Z diskuse vznikl návrh akčního plánu, který by měl být projednán na schůzích či v představenstvech jednotlivých domů. Akční plán počítá s vytvořením pravidla rovnosti přístupu a údržby všech domů bez rozdílu vlastnictví pozemků. Dále počítá se vznikem finančního mechanismu, který údržbu a vzájemnou komunikaci zajistí. Příspěvek pro jeden dům na toto období vychází na částku 6984 Kč.

 

POZVÁNKA NA PODZIMNÍ BRIGÁDU A PIKNIK V SOBOTU 11. LISTOPADU

V sobotu 11. listopadu od 10 hodin dopoledne proběhne podzimní brigáda a malý sousedský piknik. Na programu bude hrabání, drcení větví a další práce dle Vašeho uvážení. Probereme také dosavadní kroky a zamyslíme se, co nás čeká v příštím roce.

 

Zpráva z brigády ve vnitrobloku 4. října 2017

Likvidace křídlatky, přesun organických zbytků nebo odvoz pohozených odpadků. To je pouze část toho, co jsme stihli udělat na společné brigádě ve středu 4. října.

 

POZVÁNKA NA SPOLEČNOU BRIGÁDU VE středu 4. ŘÍJNA

Ve středa 4. října od 17 hodin proběhne ve vnitrobloku společná brigáda obyvatel. Na programu bude podzimní údržba a úklid vnitrobloku, hrabání trávy a listí, likvidace křídlatky a dosadba květin. Přijďte prosím v oblečení vhodném na práci. Máte-li doma nářadí, vemte jej s sebou.

 

Posouzení vzrostlých stromů arboristou

V rámci druhého setkání proběhlo posouzení stromů arboristou Karlem Davidem Peřinou a doprovodná komentovaná prohlídka. Vzrostlé stromy tvoří zapojenou skupinu v centrální části vnitrobloku. Pak je několik stromů na různých místech podél této skupiny. Celkově převažují lípy. Dále jsou zde tři břízy, kaštan, třešeň, malý smrk a meruňka. Zprávu arboristy najdete ke stažení zde v odkaze.

 

Zpráva z druhého setkání 12. července 2017

Druhé sousedské setkání obyvatel vnitrobloku Biskupcova – Viklefova – Jeseniova proběhlo 12. července 2017 přibližně mezi 18. a 20. hodinou. Organizátorem setkání byl opět spolek Bieno, jehož posláním je zlepšovat životní prostředí dvorů a vnitrobloků spolu s jejich obyvateli. Původně se mělo celé setkání odehrát v prostoru vnitrobloku, nicméně silná bouře nás donutila najít náhradní prostor v půdní části domu Viklefova 3. Do prostoru vnitrobloku jsme se vrátili až na prohlídku s arboristou.

 

Zpráva z PRVNÍHO setkání 19. června 2017

Sousedské setkání proběhlo 19. června 2017 od 18 hodin v prostoru vnitrobloku. Smyslem setkání bylo představit spolek Bieno, provést sběr problémů, hodnot a vítaných aktivit mezi obyvateli a diskutovat o možnostech zlepšení či omezení ve využití vnitrobloku. V rámci setkání vystoupila předsedkyně společenství vlastníku Biskupcova 40 paní Jana Křivánková s čerstvou zprávou o zprovoznění místní studny.

 
FOTO-FEATURE3.JPG