DSC_4558.jpg

Komunitní zahrada Věkova

mezi domy Věkova 49 a Psohlavců 51

Prostor o rozloze 1700 m2 na rohu ulic Věkova a Psohlavců není v pravém smyslu slova vnitroblokem. Jedná se o parkově upravenou veřejně přístupnou plochu před dvěma samostatně stojícími bytovými domy č.p. 1501 a č.p. 1605. Tato plocha je ale využívána podobně jako většina vnitrobloků - slouží k odpočinku, dětským hrám a setkávání obyvatel zmíněných domů. Dojmu soukromého prostoru napomáhá částečné odclonění od přilehlých komunikací - keřová skupina při ulici Věkova a malý stavební objekt doplněný skupinou stromů a keřů při ulici Psohlavců. Je zde umístěno malé pískoviště a 3 lavičky, které doplňuje nízká treláž. Další vybavení celého prostoru zahrnuje 2 lavičky a kovové klepadlo u vchodu do bytového domu v ulici Psohlavců, 3 kovové konstrukce na sušení prádla v severovýchodním rohu

souhrnné výsledky z elektronické ankety a setkání obyvatel

Na základě výsledků ze setkání a ankety vznikl tento žebříček potřeb. Celkem se vyjádřilo 20 obyvatel.


hlasujte v anketě k oživení ZAHRADY - HLASOVÁNÍ PROBÍHÁ DO 30. ČERVNA 2019

Anketa je určena pro NEPŘÍTOMNÉ na setkání obyvatel dne 12. června 2019. Souhrnné výsledky najdete po zpracování zde.

setkání obyvatel 12. června 2019

Ve středu 12. června proběhlo setkání obyvatel, které pořádal spolek Bieno ve spolupráci s vedením obou blízkých domů. Cílem setkání bylo pomocí řízené debaty zmapovat potřeby místních uživatelů. K účasti byli pozvání všichni obyvatelé tištěnou pozvánkou, která byla roznesena do poštovních schránek a vyvěšena na nástěnkách domů. Cílem setkání bylo zjistit co nejširší spektrum názorů a podnětů. Setkání se zúčastnilo přibližně osm obyvatel. Základní okruhy otázek zněly:

A) Jaké jsou hodnoty dvoru – co ze současného stavu je vhodné zachovat a rozvíjet? + třídění dle důležitosti
B) Jaké jsou problémy dvoru - co je vhodné pokusit se řešit nebo alespoň neprohlubovat? + třídění dle důležitosti
C) Jaké jsou nápady a vítané aktivity - pro jaké činnosti je vhodné vytvořit podmínky a prostor? + třídění dle důležitosti