DSC_3973.JPG

Vnitroblok Táborská

ANKETA pro nepřítomné na setkání 28.3. Hlasujte do 22. dubna 2019, poté bude ukončeno.

Vnitroblok dnes

Řešené území (parc. č. 615/2, kú Nusle) tvoří část vnitrobloku o rozloze 1035 m2, který je v majetku MČ Praha 4. Pozemek z jižní strany přiléhá k 5 bytovým domům v ulici Táborská (číslo popisné 36, 38, 40, 42, 44), z východu sousedí s dvoupodlažní budovou na sousední parcele, z jihu a západu je ohraničen zdí. V jihozápadním rohu je umístěna stavba občanského vybavení (parc.č. 615/3, č.p. 1691), ve které sídlí Městská policie Praha 4.

Dvůr je volně přístupný průjezdem domu č.p. 44, který je opatřen závorou. Vstupní vrata se neuzavírají ani v noci. Domem č.p. 36 vede přístup k objektu policie. Celý prostor je zadlážděný, není zde žádný rostlý rostlý terén, zeleň se ve velmi omezené míře vyskytuje pouze v nádobách.

Východní část, která tvoří cca 80 % plochy, je využívaná jako parkoviště pro 25 automobilů. Asi 5 parkovacích stání při objektu na západní straně využívá městská policie. 4 parkovací stání při jižní zdi jsou opatřena přístřeškem. Konstrukce je z lešenářských trubek a plechu, část přístřešku je uzavřená a uzamčená. V jihovýchodním rohu stojí plechová budka. V jihozápadním rohu této části území je boční vchod do budovy policie, u kterého je umístěna řada betonových tvárnic sloužících jako kontejnery na rostliny (keře a břečťan, který porůstá zeď objektu). Místu dominuje členitá nevzhledná zeď na jižní hranici o výšce asi tří podlaží. Dle obyvatel domů se hluk z ulice Táborská odráží od zdi a ruší klid v bytech orientovaných do dvora, čemuž pravděpodobně napomáhají i otevřená vrata vjezdu.

Zbývající část prostoru tvoří předpolí budovy městské policie. Terén je asi o 0,5 m vyvýšený nad terénem parkoviště, obě části spojuje dlážděná rampa, ke které před budovou policie přiléhá zídka z betonových tvárnic. Několik tvárnic na okraji zídky se opět využívá jako truhlíky. V předprostoru policejní služebny je náhodně umístěno 7 keramických květináčů (krychle o hraně asi 50 cm) s menšími keři, v sezóně zřejmě i květinami, které doplňují dvě lavičky (betonová konstrukce s dřevěným sedákem) a dva plechové odpadkové koše. Výrazným prvkem je kruhová cihlová zídka s dřevěným krytím, pravděpodobně studna. U bytového domu stojí 4 kontejnery na odpadky. Další tři popelnice jsou umístěny u závory v průjezdu.

foto ze setkání 28.3.

foto vnitrobloku dnes