01.JPG

Vnitroblok Podolská - Vodárenská - Podolské nábřeží

Anketa k oživení vnitrobloku pro nepřítomné na setkání. Vyplňte do 21.4. Výsledky najdete na konci dubna zde.

vnitroblok dnes

Uzavřený spojitý vnitroblok o celkové rozloze 1337 m2 tvoří dva pozemky ve správě MČ Praha 4 (parc.č. 24/1 a parc.č. 19, k.ú. Podolí). Centrální prostor obklopují po celém obvodu menší parcely přiléhající k domům, které jsou na některých místech oddělené zdí, jinde s centrem volně propojené. Jedná se o pozemky v soukromém nebo družstevním vlastnictví. Jedna z parcel, na které je umístěn Dům s pečovatelskou službou, je ve správě MČ Praha 4 (parc.č. 34). Řešené území je parkově upravené a téměř po celém obvodě ohraničené skupinami volně rostoucích keřů. Přístup je možný pouze pro pěší.

Část jižního okraje tvoří svah porostlý skalníkem, kterým vede schodiště k jednomu z dvorků. Severní hranici lemuje zeď porostlá břečťanem, v jejímž středu je uzamykatelná branka (přístup do dvora Domu s pečovatelskou službou). Prakticky celá plocha je zatravněná, pouze v severní části je menší dlážděná plocha, na které jsou umístěny dva stoly a čtyři lavičky. Dalších 8 laviček je rozmístěno po obvodu vnitrobloku. Od plochy vede rovnoběžně se severní zdí dlážděná cesta, se schodištěm na jihu je dlážděná plocha propojena nenápadnými betonovými nášlapy, které vedou i k lavičkám při západním okraji.

Z vegetačních prvků jsou významné především vzrostlé stromy. Dominantou prostoru je javor a pajasan v západní části, hrušeň a řada 4 bříz na východě. Ty doplňuje skupina dřevin v jihozápadním rohu a několik dalších menších stromů. Keřové patro je kromě skupin po obvodu (bezinky, tavolníky, a další) zastoupeno i několika solitérními jedinci - opadavými i stálezelenými (tisy, kdoulovec, kalina, hortenzie a další) při severní zdi také půdopokryvnými dřevinami.

V prostoru jsou umístěny dva herní prvky - pružinová houpačka u laviček na východě a houpačka zavěšená na větvi v jihozápadním rohu. U dlážděné plochy je 5 vyvýšených dřevěných záhonů na pěstování, v severozápadním rohu se odhazuje kompost.

mapa+Podolsk%C3%A1.jpgfoto ze setkání 3.4.2019