DSC_3924_m.jpg

Vnitroblok Na Mlejnku - Nad Přívozem - Ke Krči

vnitroblok dnes

Podlouhlý vnitroblok se nachází mezi obytnou zástavbou v ulici Na Mlejnku a Ke Krči. Volný přístup je umožněn od severu z ulice Nad přívozem. Řešené území o výměře cca 1500 m2 tvoří západní část pozemku (p.č.1847) ve správě MČ Praha 4, která přiléhá k řadě šesti obytných budov v ulici Ke Krči (parcelní číslo 1837/5 - 1837/10). Východní hranici tvoří plot, který dvůr odděluje od menších dvorků přiléhajících k řadě budov v ulici Na Mlejnku.

Vnitroblok je z velké části využíván jako parkoviště pro rezidenty. Celým územím od vjezdu na severu prochází páteřní štěrková komunikace, která na jihu končí před garážemi umístěnými v přízemí domu č.p. 1002. Plocha mezi cestou a budovami slouží téměř výhradně k parkování. Povrch je zde nepropustný betonový, zčásti rostlý. Na dvou místech jsou záhony s individuální výsadbou obyvatel - za vstupem je menší nepříliš reprezentativní plocha s hlohem, květinami a pěšinkou ohraničená zábradlím z lešenářských trubek a dále na jih pak větší esovitý záhon ohraničený betonovými tvárnicemi, který kopíruje vybíhající roh domu č.p. 1001.

Celý západní okraj komunikace od severu k jihu lemují parkovací stání na rostlém terénu, původně zřejmě živelná, dnes pronajímaná, z toho 14 parkovacích míst je krytých přístřešky z trubek a plechů. Za parkovacím pruhem pokračuje rostlý terén, který se svažuje k oplocení. Tento úzký proužek je zarostlý dřevinami různých taxonů, z velké části náletovými, a břečťanem. Převládají bezinky u vstupu, jižněji pak řada smrků. Ze vzrostlých stromů je zastoupen jasan, mohutná vrba, jeřáb, bříza a jabloně.

V jihozápadním rohu území je větší (cca 200 m2) vegetační plocha, která je obyvateli využívaná a udržovaná. Její okraj směrem od komunikace je svažitý, terasovitě upravený a osázený rostlinami. Kromě trvalek a květin tu rostou 3 dospělé stromy (dub, javor a jabloň). V navazující travnaté ploše jsou umístěny staré konstrukce na sušení prádla, kompost a rozpadlá lavička.

blob

foto vnitrobloku dnes