letohradska.jpg

Dvůr
Letohradská

Dvůr tvoří jednotnou plochu náležející k jednomu bytovému domu. Majiteli jsou vlastníci bytových jednotek.  Vnitroblok je nepravidelný - obdélníkový, reliéfem terénu rovný, obezděný, tvořený zpevněnou plochou (beton).  Má dvojí režim přístupu, přes den je otevřený veřejnostii vstupem přes průjezd s vraty, v noci uzavřený. Dvůr je částečně vybaven mobiliářem pro posezení (lavička), stojanem na kola, v letních období se zde umísťují květiny v květináčích.  V rohu je zamykatelné WC. Ve dvoře jsou umístěné popelnice na směsný odpad, část z nich je pronajímána jako stanoviště sousednímu domu (Letohradská  8).

GALERIJNÍ DVŮR - ZPRÁVA Z PRVNÍHO SETKÁNÍ

První sousedské setkání k oživení dvora proběhlo ve středu 18. dubna 2018 ve dvoře. Na setkání byli pozváni všichni obyvatelé letákem do schránek a plakátem na nástěnkách. Na místě proběhl sběr a bodování hodnot, problemů a aktivit. Na setkání se živě diskutovalo o minulosti a výhledu na oživení dvora. Za hlavní hodnoty lidé označili otevřený prostor pro setkávání, květiny, klid a místo pro hru dětí. Hlavními vnímanými problémy jsou popelnice, holubi a nevzhledný povrch. Vítané jsou zelená zeď a střecha, posezení, pěstování a kompostování, hry dětí a kulturní akce. Povahu dvora ovlivňuje nově otevřená galerie Open Letohradská.

POZVÁNKA NA SETKÁNÍ 18.DUBNA

První společné setkání uživatelů nad podobou dvora. Programem setkání je zjištění problémů, hodnot a vítaných aktivit očima uživatelů dvora a jejich prioritizace.

vrata.jpg