letohradska.jpg

Dvůr
Letohradská

Dvůr tvoří jednotnou plochu náležící k bytovému domu s bývalými dílnami uvnitř vnitrobloku. Dvůr je nepravidelný - obdélníkový, reliéfem terénu rovný, obezděný, tvořený zpevněnou plochou (beton). Majiteli jsou vlastníci bytových a nebytových jednotek, součástí domu je dva provozy - dílna a Kulturní a řemeslné centrum Znak. Dvůr má dvojí režim přístupu, přes den je otevřený veřejnosti vstupem přes průjezd, v noci uzavřený. Dvůr je po dílčím oživení vybaven posezením z palet, lavičkami a židlemi. Pro parkování kol slouží stojan se šesti místy. Dvůr funguje v sezóním režimu - od dubna do října jsou zde květiny v květináčích a větší posezení. V rohu je zamykatelné WC. V současnosti probíhá debata o podobě dvora mezi rezidenty a Kulturním a řemeslným centrem Znak, které rozšiřuje svůj provoz.

 

DVŮR ŽIJE - SETKÁNÍ SVJ, ROZLUČKA MATEŘSKÉ ŠKOLKY NEBO RODINNÁ OSLAVA

Upravený dvůr nachází své využití pro řadu příležitostí. Stometrový prostor s posezením a květinami je příjemným místem pro setkání, odpočinek či debatu. Jako místo každoročního setkání si jej zvolilo i zdejší společenství vlastníků jednotek. Nedaleká mateřská školka si dvůr zvolila jako místo pro poslední předprázdninové setkání rodičů a dětí ze třídy Soviček. Dvůr také ale slouží například pro rodinné oslavy narozenin zdejších obyvatel. Nově fungující centrum Znak v jedné z bývalých dílen nabízí zázemí pod střechou a zkušebně i možnost kavárenského občerstvení. Návrh na zazelenění zdi se dosud nezdařilo projednat kvůli zkušebnímu provozu klíčového nájemce a uživatele dvora.

první fáze oživení - květiny a posezení

První fáze debaty o podobě dvora byla završena instalací květin v květináčích a vybavením dvora různými typy posezení. Celkový dojem se výrazně zlepšil a dvůr si získal své obyvatele. Na dvoře se setkávají obyvatelé, konají akce Kultrurního a řemeslného centra Znak nebo také rodinné oslavy narozenin. Posuďte sami.

Wapkování - hloubkové čištění dvora

Hloubkové čištění tlakovou vodou (WAP) je účinná metoda odstranění dlouhodobých nánosů ze zpevněných povrchů. Oproti klasickým metodám mechanického kartáčování je vysokotlaký vodní paprsek zvlášť účinný ve vymývání nečistot z drobných nerovností. Klasické křemičité omítky či vápenné povrchy, jako je beton, mají strukturu mikroskopických nerovností. Tlaková voda vymyje nečistotu z každé drobné skuliny, kterou běžné kartáčování nemůže zachytit. Výsledkem takové mytí je zcela nový dojem i ze starého povrchu. Povrch po hloubkové očistě je taktéž dokonale hygienický. Posuďte sami.

Návrh úprav oživení dvora

Vytvořili jsme několik variant oživení dvora. Varianty počítají s vytvořením pěstebních míst pro popínavé rostliny v částech dvora, které nejsou využity pro pojezd vozidel a chůzi. V zásadě se jedná o severovýchodní kout dvora a poté místa podél fasád přízemních objektů. Návrh počítá s využitím dešťové vody, která bude zachycena ze svodu do některé z nádob. Návrhy procházejí debatou mezi uživateli dvora a spoluvlastníky.

Inspirace odjinud

Prohledali jsme příklady odjinud a vybrali takové, které by mohli inspirovat obyvatele a návštěvníky dvora. Zaměřili jsme se na dvě hlavní perspektivy. První příležitostí jsou fasády, jejich vyzdobení a možnosti popínavých rostin. Druhou příležitostí je pochozí povrch dvora a jeho možnosti vyzdobení či pěstování.

Žebříček potřeb obyvatel

GALERIJNÍ DVŮR - ZPRÁVA Z PRVNÍHO SETKÁNÍ

První sousedské setkání k oživení dvora proběhlo ve středu 18. dubna 2018 ve dvoře. Na setkání byli pozváni všichni obyvatelé letákem do schránek a plakátem na nástěnkách. Na místě proběhl sběr a bodování hodnot, problemů a aktivit. Na setkání se živě diskutovalo o minulosti a výhledu na oživení dvora. Za hlavní hodnoty lidé označili otevřený prostor pro setkávání, květiny, klid a místo pro hru dětí. Hlavními vnímanými problémy jsou popelnice, holubi a nevzhledný povrch. Vítané jsou zelená zeď a střecha, posezení, pěstování a kompostování, hry dětí a kulturní akce. Povahu dvora ovlivňuje nově otevřená galerie Open Letohradská.

POZVÁNKA NA SETKÁNÍ 18.DUBNA 2018

První společné setkání uživatelů nad podobou dvora. Programem setkání je zjištění problémů, hodnot a vítaných aktivit očima uživatelů dvora a jejich prioritizace.

vrata.jpg

Letohradská před

Ještě před několika lety byl dvůr v Letohradské špinavý betonový plácek pro popelnice a nakládku aut. Nikoho nenapadlo, že může vypadat jinak. Dům tvořily soukromé byty, ve dvoře pracovaly firmy. Lidé netušili, že mezi soukromým místem a veřejnou ulicí mají na dosah ruky něco dalšího. Chuť po dalším místě mezitím tiše probublávala. Průkopníky se stali děti a kuřáci. Dvě skupiny, které měly na venkovní a přitom ohraničené místo nejvyšší zálusk.