Halasova 2.JPG

Vnitroblok Halasova - Matěchova - Na Strži - U Strže

!!! Anketa k oživení vnitrobloku - pro NEPŘÍTOMNÉ na setkání v prosinci

hlasování je prodlouženo až do 27. ledna 2019!!

Anketa je určena pouze rezidentům vnitrobloku

 

Vnitroblok dnes

Vnitroblok Halasova - Matěchova - Na Strži - U strže je otevřený, veřejně přístupný vnitroblok o rozloze cca 5 tisíc m2. Je tvořen 13 parcelami, památkově chráněnými, 9 z nich je majetkem městské části Praha 4. Tři ze soukromých parcel jsou oplocené - 2 menší přiléhající k budovám, třetí o rozloze 350 m2 v centrální části. Zbylé pozemky tvoří spojitý vnitroblok. Od vjezdu v severovýchodní části vede živičná  komunikace k plácku v jihozápadním cípu, který je využíván jako parkoviště. Další zpevněné plochy nejčastěji navazují na budovy, zhruba 80 % povrchu vnitrobloku tvoří rostlý terén.

Halasova katastr.jpg

V centru je umístěno oplocené hřiště pro nejmenší děti s pískovištěm, skluzavkou a houpačkou, lavičkami a menšími koši na tříděný odpad. Další lavičky jsou před některými domy, v centrální části chybí. V celém prostoru se nalézá velké množství kovových konstrukcí pro šňůry na sušení prádla - je zde celkem 20 takových míst. Poblíž vjezdu je jedno vymezené místo na kontejnery s plůtkem z betonových tvárnic, další 3 místa s popelnicemi vznikla živelně.

V lokalitě se nachází 35 stromů - 29 listnáčů a 6 jehličnanů rozmanité druhové skladby, nejčastěji se opakuje jírovec. Většinou se jedná o dospělé vitální jedince. Keřová výsadba je fragmentovaná, stejně tak květinové záhony zakládané obyvateli jednotlivých domů. Jsou zde 4 vyvýšené zeleninové a bylinkové záhony. Dešťová voda není na pozemku zadržována.

 

Fotografie ze setkání k oživení vnitrobloku 17. prosince 2018