DSC_3872.jpg

Vnitroblok Halasova

“Dříve nám dvůr v okolí každý záviděl.”

Vnitroblok Halasova - Matěchova - Na Strži - U strže je otevřený, veřejně přístupný převážně spojitý vnitroblok o rozloze cca 5 tisíc m2. Od vjezdu v severovýchodní části vede živičná  komunikace k plácku v jihozápadním cípu, který je využíván jako parkoviště. Další zpevněné plochy nejčastěji navazují na budovy, zhruba 80 % povrchu vnitrobloku tvoří rostlý terén. V centru je umístěno oplocené hřiště pro nejmenší děti s pískovištěm, skluzavkou a houpačkou, lavičkami a menšími koši na tříděný odpad. Další lavičky jsou před některými domy, v centrální části mobiliář chybí. V celém prostoru se nalézá velké množství kovových konstrukcí pro šňůry na sušení prádla - je zde celkem 20 takových míst. Poblíž vjezdu je jedno vymezené místo na kontejnery s plůtkem z betonových tvárnic, další 3 místa s popelnicemi vznikla živelně. V lokalitě se nachází 35 stromů - 29 listnáčů a 6 jehličnanů rozmanité druhové skladby, nejčastěji se opakuje jírovec. Většinou se jedná o dospělé jedince. Keřová výsadba je fragmentovaná, stejně tak květinové záhony zakládané obyvateli jednotlivých domů. Jsou zde 4 vyvýšené zeleninové a bylinkové záhony. Dešťová voda není na pozemku zadržována.

 

INSTALACE A ZPROVOZNĚNÍ KOMUNITNÍHO KOMPOSTÉRU

Ve vnitrobloku bydlí řada obyvatel, kteří vítají možnost zpracovat svůj biologický odpad zpět na vzácnou a užitečnou surovinu - humus. Nejen v souvislosti s provozem komunitní zahrádky došlo k instalaci komunitního kompostéru. Vzhledem k velikosti sousedské skupiny Bieno zvolila velký dvoukomorový komunitní kompostér firmy Ekodomov. Tento výrobek je ozkoušen provozem v řadě nejen pražských vnitrobloků a prokazuje všechny nutné vlastnosti pro úspěšné fungování. Je dostatečně odolný proti vandalismu, odolný proti promrzání a zároveň dostatečně prodyšný pro život bakterií. Výhodou je snadná obsluha a bezzápachový provoz.

STUDENTI architektury ČZÚ PREZENTUJÍ NÁVRHY KOMPLETNÍ OBNOVY

V průběhu akademického roku 2018/2019 vznikla za pomoci Bieno spolupráce mezi zástupci místních spolků, Městskou části Praha 4 a Katedrou zahradní a krajinné architektury ČZÚ. Iniciativním pedagogem, který určil svým studentům zpracování obnovy vnitrobloku jako téma ateliérové práce, byla Ing. Lucie Miovská. Studenti se se zástupci všech stran opakovaně sešli. Zcela klíčovou je role Prahy 4, která má šanci být nositelem projektu a jeho realizátorem. Městská část k projektu přistupuje s vážností a setkání se opakovaně zúčastnili dotčení radní Ondřej Růžička a Tomáš Hrdinka i vedoucí David Záruba. Celkem 11 studentů pracovalo na různých návrzích obnovy. Fotografie jsou z představení druhého upraveného návrhu studentů. V průběhu léta a podzimu budou návrhy představeny obyvatelům vnitrobloku formou výstavy. Cílem této prezentace je otevřít škálu přístupů a představ, jak může vynitroblok vypadat.

foto vnitrobloku jaro 2019

BRIGÁDa 21.března 2019

Na první jarní den uspořádali obyvatelé vnitrobloku ve spolupráci se spolkem Bieno jarní brigádu . Brigáda měla několik cílů. Za prvé uklidit a vyčistit vnitroblok po zimě od přírodních zbytků a různých dalších nečistot. Za druhé připravit záhony pro jarní pěstování a vysadit časné rostliny. Důležitou součástí v režii spolku Bieno byla technická příprava místa pro stání komunitního kompostéru, který měl být instalován později Obyvatelé blízkých domů se vrhli i do odstranění nevzhledných přístěnků na popelnice.

žebříček potřeb OBYVATEL

Souhrnné výsledky ze setkání obyvatel 17. prosince 2018 a navazující elektronické ankety vytvořily žebříček potřeb obyvatel. Celkem se svými podněty a hlasováním zúčastnilo 68 obyvatel vnitrobloku.

HLASOVÁNÍ V ANKETĚ - ELEKTRONICKÉ POKRAČOVÁNÍ navazující na SETKÁNÍ OBYVATEL

V lednu 2019 proběhla navazující elektronická a papírová anketa. Dala možnost promluvit těm, kdo nemohli dorazit na prosincové setkání osobně. Respondenti volili odpovědi na tytéž tři otázky. Podněty vycházely z diskuse 17. prosince 2018. Někteří doplňovali i své vlastní podněty. V elektronické anketě hlasovalo 43 lidí.

setkání obyvatel 17. prosince 2018

Spolek Bieno uspořádal ve spolupráci se Sousedy nad strží a MČ Prahou 4 v pondělí 17. prosince 2018 debatu, které se zúčastnilo přibližně 25 obyvatel přilehlých domů. K debatě byli pozvání všichni tištěnou pozvánkou, která byla roznesena do poštovních schránek a vyvěšena na nástěnkách. Setkání mělo formu řízené diskuse a sběru podnětů. Každý měl možnost vyjádřit své osobní pocity a postoje bez nutného ohledu na ostatní obyvatele. Lidé byli vyzvání, aby nápady druhých v této fázi nekomentovali, neposuzovali. Cílem tohoto přístupu bylo zjistit celé široké spektrum názorů, nápadů či problémů bez okamžité autocenzury. Základní okruhy otázek zněly:

A) Jaké jsou hodnoty dvoru – co ze současného stavu je vhodné zachovat, rozvíjet, akcentovat? + třídění dle důležitosti
B) Jaké jsou problémy dvoru - co je vhodné pokusit se řešit nebo alespoň neprohlubovat? + třídění dle důležitosti
C) Jaké jsou vítané aktivity - pro jaké činnosti je vhodné vytvořit podmínky a prostor? + třídění dle důležitosti

VLASTNICKÁ STRUKTURA A DOSTUPNÉ KONTAKTY

Otevřený, veřejně přístupný vnitroblok o rozloze cca 5 tisíc m2 je tvořen celkem 13 parcelami, památkově chráněnými. 9 z nich je majetkem městské části Praha 4. Tři ze soukromých parcel jsou oplocené - 2 menší přiléhající k budovám, třetí o rozloze 350 m2 v centrální části. Zbylé pozemky tvoří spojitý vnitroblok, viz obrázek.

Halasova katastr.jpg