DSC_0087.jpg

Farského -
oživení dvora

Setkání obyvatel 4. prosince 2018

Dvůr ve Farského 7 v pražských Bubnech je rohový dlážděný dvůr, který v současnosti slouží zejména jako stanoviště pro popelnice. Podle názorů některých obyvatel by však jeho fungování mohlo být výrazně lepší. Dvůr sousedí s obdobnými dvory v podobném stavu. Představitelé domu se rozhodli spolu s obyvateli zjistit, jakým způsobem by dvůr mohl fungovat lépe. Pro debatu a zjištění možností přizvali odborníky na obnovu dvorů a vnitrobloků ze spolku Bieno. Spolek uspořádal 4. prosince v rámci domovní schůze SVJ debatu, které se zúčastnilo přibližně 15 obyvatel domu. K debatě byli pozvání všichni obyvatelé domu tištěnou pozvánkou, která byla roznesena do poštovních schránek a vyvěšena na nástěnkách domu.

Metoda setkání

Setkání mělo formu řízené diskuse a sběru podnětů na tři konkrétní otázky. Každý z účastníků měl v této fázi možnost vyjádřit své osobní pocity a postoje bez nutného ohledu na ostatní obyvatele. Lidé byli vyzvání, aby nápady druhých v této fázi nekomentovali, neposuzovali. Cílem tohoto přístupu je zjistit celé široké spektrum názorů, nápadů či problémů bez okamžité autocenzury.

Jádro diskuse tvořil sběr a bodování podnětů ve třech oblastech - hodnot, problémů a aktivit. Společné setkání bylo doprovozeno živou skupinovou diskusí. Základní okruhy otázek zněly:

A) Jaké jsou hodnoty dvoru – co ze současného stavu je vhodné zachovat, rozvíjet, akcentovat? + třídění dle důležitosti
B) Jaké jsou problémy dvoru - co je vhodné pokusit se řešit nebo alespoň neprohlubovat? + třídění dle důležitosti
C) Jaké jsou vítané aktivity - pro jaké činnosti je vhodné vytvořit podmínky a prostor? + třídění dle důležitosti

Žebříček potřeb

POZNÁMKA: Aby bylo třídění dle důležitosti preferenčními hlasy vyvážené, musí být soubor bodovaných podnětů uzavřen před započetím bodování. Z toho důvodu se obyvatelé v elektronickém hlasování vyjadřují k dříve získaným podnětům vzešlým na setkání. Svůj podnět mohou zaznamenat, ale není již o něm hlasováno.

Ukázky plachet ze setkání a formuláře elektronického pokračování

Pozvánka na setkání obyvatel 4. prosince 2018

První společné setkání uživatelů nad podobou dvora. Programem setkání je zjištění problémů, hodnot a vítaných aktivit očima uživatelů dvora a jejich prioritizace.