IMG-20190906-WA0006.jpg

Vnitroblok Elitka - Karlovy Vary

Sousedé se shodují: chceme přívětivý prostor.

popis vnitrobloku

Vnitroblok nazývaný "areál Elite" se nachází mezi ulicemi Sokolovská, Hybešova, Šmeralova a Roháče z Dubé v Rybářích. Je sevřený třemi bloky domů, na čtvrté straně je (slepá, průchozí) ulice Roháče z Dubé a částečně proluka. Je přístupný čtyřmi cestami, z nichž dvě jsou pouze pro pěší. Ve dvorku stojí několik stromů (7 lip, 1 vzrostlý topol, 1 javor, 6 bříz) a nachází se v něm nepravidelné ostrůvky křoví a keřů (pámelník, šeřík, bez ad.). Je osvětlený 5 pouličními lampami, z nichž 2 nefungují. V prostoru se nacházejí 2 odpadkové koše s pytlíky pro pejskaře (t.č. bez pytlíků). Terén je svažitý, místy poměrně příkře, na některých místech se proto nacházejí schodiště (celkově 4). Jedno z nich je v havarijním stavu a již dlouho se nepoužívá.
Některé domy lemují záhonky, o které se starají obyvatelé domu. Dvorek je z přibližně 50 % zatravněný, místa, po kterých se nechodí, jsou zarostlá a divoká, ale ne nepřístupná (kopřivy a bodláky jsou na ploše jen výjimečně). Centrální zatravněná plocha je protnuta diagonální asfaltovou cestičkou, u které byly nedávno nainstalovány dvě lavičky. Boční zatravněné svažující se pásmo (asi 4 m na 40 m) je nevyužívané.
Na dvorku je parkoviště pro cca 20 aut. Z jedné strany jej lemuje pásmo garáží. Parkovací plocha je pokryta asfaltem a povrch je v nedobrém stavu. Parkoviště je přístupné komunikací, která vede tunelovým otvorem z protějšího rohu vnitrobloku; automobil musí dvorek přejet napříč, aby se k parkovacímu místu dostal.
Za centrální travnatou plochou a komunikací je pásmo kontejnerů na směsný odpad (11 velkých popelnic), umístěných pod (děravou) stříškou. Kolem popelnic žijí krysy. Za popelnicemi je oplocená budova výměníku, mezi budovou a plotem je pásmo zeleně, dlouhodobě neudržované a nepěkně zarostlé. Z druhé strany výměníku již vede zmíněná ulice Roháče z Dubé, která tvoří zadní stranu dvorku.

Dvorek se nachází v majetku města, až na malou část, cestičku před domem na křižovatce Hybešovy a Roháče z Dubé, která je v soukromém vlastnictví; ta je průchozí, ale opatřená z obou stran cedulí Vstup zakázán, soukromý majetek.

elitka.jpg

foto ze obhlídky 5.září 2019