62066030_318007242408148_554401044356923392_n.jpg

Vnitroblok Branická - Jezerka

Náš zelený kout. Využijeme jej lépe?

popis vnitrobloku

Vnitroblok Jezerka - Branická tvoří spojitý prostor o rozloze cca 1300 m2, který přiléhá ke 4 bytovým domům. Jedná se o pozemky p.č. 88, 83, 85 a malou část parcely č. 86. Velkou část pozemku tvoří centrální travnatá plocha, která je po celém obvodu lemována vzrostlou vegetací.

Ze severovýchodu je prostor ohraničen asi 1 m vysokou kamennou zdí, na kterou navazuje svah s náletovými dřevinami. Na jihovýchodě sousední pozemky odděluje pletivový plot lemovaný linií keřů,  jiho a severozápadní hranici tvoří bytové domy, podél kterých vede cestička z dožívajícího betonu. Úroveň terénu je zde nižší, přístup na trávník umožňují na třech místech schůdky, které procházejí mohutnými záhony lemujícími budovy.

Vegetace je rozmanitá, zejména keřové a bylinné patro tvoří množství druhů, dominují vzrostlé bezinky při severní zdi, které doplňuje největší dřevina prostoru - Javor jasanolistý. Další 2 vzrostlé stromy rostou při plotu sousedního pozemku. V záhonech jsou, kromě opadavých i stálezelených keřů, výrazně zastoupeny například růže, denivky nebo vrbiny, v některých místech rostou také jedlé rostliny (jahody, rybízy). Najdeme zde i nízké, sesazené stromy (např. liliovník) nebo skupinu smrčků.

Plocha je vybavena dvěma místy s mobiliářem - za záhony u rohu budov je posezení kryté přístřeškem, v severní části pod korunou stromu je umístěný dřevěný stůl s lavicemi. V jeho blízkosti je dřevěné zakryté pískoviště a u zdi, blíže k budově, plastový kompostér. U vchodů do domů jsou umístěny kontejnery na smíšený odpad. K sušení prádla slouží 3 klasické kovové konstrukce v trávníku. Dešťová voda se sbírá ze střechy přístřešku do plastové popelnice.

branická 11 mapa.jpg

Hlasování - souhrnné výsledky z elektronické ankety a setkání obyvatel 5.6.2019

Spolek Bieno uspořádal ve spolupráci s vedením dvou domů dne 5. června 2019 debatu. K debatě byli pozvání všichni tištěnou pozvánkou, která byla roznesena do poštovních schránek a vyvěšena na nástěnkách. Setkání mělo formu řízené diskuse a sběru podnětů. Lidé byli vyzváni, aby nápady druhých v této fázi nekomentovali a neposuzovali. Cílem tohoto přístupu bylo zjistit celé široké spektrum názorů. Základní okruhy otázek zněly:

A) Jaké jsou hodnoty dvoru – co ze současného stavu je vhodné zachovat a rozvíjet? + třídění dle důležitosti
B) Jaké jsou problémy dvoru - co je vhodné pokusit se řešit nebo alespoň neprohlubovat? + třídění dle důležitosti
C) Jaké jsou nápady a vítané aktivity - pro jaké činnosti je vhodné vytvořit podmínky a prostor? + třídění dle důležitosti

V druhé půlce června proběhla navazující elektronická anketa. Dala možnost promluvit těm, kteří nemohli dorazit osobně. Respondenti volili odpovědi na tytéž tři otázky. Podněty vycházely z diskuse 5. června.

Na základě výsledků setkání a ankety vznikl tento žebříček. Celkem se vyjádřilo 43 lidí.

co ještě zaznělo v anketě

Možná bych přivítala pravidlo na třídění bio odpadu. Může-li nájemník využít. Jsem ráda, že máme k dispozici zahradu, kterou asi zcela nevyužívám k posezení, ale často k sušení prádla.
Aby vnitroblok sloužil na trávení času a ne jenom na věšení prádla. Setkáváni, posezení, pro děti.
Zahradu ve vnitrobloku mám ráda, stromy a ptáčci a že je trochu divoká.

foto ze setkání obyvatel 5. 6. 2019