DSC_3839.JPG

Vnitroblok Na Mlejnku - Branická - Ke Krči

Elektronická anketa je určena jen PRO NEPŘÍTOMNÉ na setkání konaném 7. března. Hlasujte do 24.3. !! Na konci března zde budou zveřejněny kompletní výsledky.

Vnitroblok dnes

Volně přístupný vnitroblok je vymezen ze severu a západu řadou šesti obytných domů, z jihu sousedí s přízemní zástavbou sousední parcely, východní hranici tvoří řada 23 garáží přístupných z vnitrobloku. Při severním okraji garáží je umístěno oplocené kontejnerové stání, podél kterého vede komunikace propojující pozemek s ulicí Ke Krči. Vjezd není nijak omezen.

Více než polovinu plochy tvoří zpevněné živičné povrchy, na vjezdy do garáží navazuje 4-5 m široká komunikace, kterou od cesty podél řady bytových domů odděluje pruh vegetace, která tvoří jakýsi ostrov zeleně uprostřed prostoru. Úzké proužky vegetace těsně navazují na obytnou zástavbu v západní části, v severní polovině budovy ustupují a plochy zeleně se rozšiřují. Severozápadní roh vnitrobloku pak tvoří čtvercová vegetační plocha, neudržovaná a nevyužívaná.

Parkuje se živelně na zpevněných plochách před domy, místy i na rostlém terénu. Předzahrádky vykazují známky péče obyvatel, rostou tu růže, ibišky, zákula a další keře, objevují se i stálezelené listnaté a jehličnaté dřeviny. Centrální plocha zeleně je z větší části zatravněná, kromě 6 stromů, z nichž za pozornost stojí zejména 3 vzrostlé lípy, tu najdeme množství keřů, především letitých šeříků. Není patrný koncepční záměr výsadby.

Vegetaci doplňují dvě dožívající konstrukce na sušení prádla a čtvercová plocha ohrazená nízkou cihlovou zídkou, zřejmě bývalé pískoviště. Menší plocha vegetace s jedním šeříkem a množstvím odpadků je rovněž u budovy p.č. 1041/2 při vjezdu do vnitrobloku. K vzrostlým dřevinám vnitrobloku patří ještě javor a bezinka v úzkém, obtížně udržovatelném pásu mezi objekty garáží a východním oplocením.


foto ze sousedského setkání 7.3.2019

historické fotografie

Fotografie poskytl Petr Racek, Branická 16.