DSC_0006.JPG

Vnitroblok Botičská

Rychlá proměna

Dvorek u činžovnímu domu v blízkosti Karlova náměstí má rozlohu cca 100 m2. Když majitelky nemovisti oslovily spolek Bieno s prosbou o pomoc při jeho proměně, celou plochu pokrýval dožívající beton s břečťanem a několika dalšími rostlinami v navezené zemině.

Na společném setkání, které proběhlo krátce po první návštěvě došlo k vzácné shodě na tom, co by proměna měla přinést. Bieno vypracovalo projekt, majitelky podaly žádost o dotaci v rámci grantového programu Prahy 2 a už po několika týdnech začala realizační firma s první částí úprav. Beton se kompletně odstranil a díky citlivosti a pochopení zahradníků se podařilo zachovat téměř všechny rostliny, které jím prorůstaly nebo rostly na povrchu.

Zbývá už jen nakoupit nové keře a trvalky a začít sázet. Na strom, který bude dominantou dvorku, si budeme muset počkat do podzimu.


foto vnitrobloku dnes

FOTO PŮVODNÍ STAV

NÁVRH

Cílem úprav vnitrobloku je nahrazení stávajícího nepropustného betonové povrchu vegetací a menší dlážděnou plochou.

Částečně propustná dlažba s volnou spárou je navržena v bezprostřední blízkosti budovy, pokračuje do středu dvorku, kde vznikne plocha k posezení a odtud dlážděná cesta pokračuje k místu, kde prostor se sousedním dvorem propojuje schodiště - v současné době zaslepené. Výhledově je možné dvory opět propojit, do té doby bude před zídkou umístěna lavička.

Použije se kamenná dlažba menšího formátu nebo kamenné odřezky. Dlážděné plochy budou vyspádovány směrem k rostlému terénu, aby se umožnilo zasáknutí co největšího množství dešťové vody. Před vstupem do domu bude zachována stávající kanalizační vpusť pro odvádění srážek většího objemu.

Hlavním vegetačním prvkem kompozice je strom umístěný v centru prostoru, který místu poskytne stín. Uvažuje se ovocné dřevině nebo o druhu vhodném do městského prostředí, který nemá zvláštní nároky na půdu ani vláhu, v kultivaru vhodném pro omezený prostor.

Keře se vysadí zejména při jihozápadní hranici pozemku. Upřednostněny budou druhy jedlé nebo okrasné květem. Na obvodové zdi se použijí popínavé dřeviny, které doplní stávající břečťan.

Celou vegetační plochu pokryjí trvalky doplněné cibulovinami.

Stávající rostliny prorůstající betonem se v co největší míře zachovají a následně použijí.

Vybavení zahrady doplní dřevěné vyvýšené záhony pro pěstování zeleniny a bylinek, akumulační nádrž na dešťovou vodu a dvoukomorový kompostér.