DSC_3915.JPG

Vnitroblok 5. května

Hezký prostor v hlučném centru stojí za to :-)

Vnitroblok dnes

Vnitroblok se nachází v Praze 4 Nuslích v blízkosti Kongresového centra. Řešenou část vnitrobloku tvoří parcely v severní části (p.č. 1109/1, 1104/2, 1107/1, 1107/2) svěřené do správy městské části Praha 4 a p.č. 1110 ve vlastnictví SVJ s podílem Městské části Praha 4. Parcela č. 1107/1 je oplocená a nepřístupná, v jejím centru (na parc.č. 1107/2) se nachází stavba technického vybavení - Trasový uzávěr vysokotlakého plynu. Celková rozloha řešeného území je cca 1500 m2, pozemky v jižní části vnitrobloku jsou odděleny plotem.

Plochu uzavřenou blokovou zástavbou doplňují oplocené dvorky u rohových budov a parcela č. 1109/2 přiléhající k jednomu z nich - rovněž oplocená, upravená a obyvateli využívaná. Tyto pozemky jsou v soukromém vlastnictví. V prostoru se nachází ještě 10 malých parcel (celková rozloha cca 200 m2) v soukromém vlastnictví, na kterých jsou garáže přístupné přes pozemky ve správě Městské části Praha 4 (parcela č. 1104/2 a bytový dům na parcele č.1104/1).


Vnitroblok je veřejnosti nepřístupný, od ulice Štětkova (v místě mezi budovami) ho dělí betonový plot. Přístup je možný z bytového domu č.p. 1143 v ulici 5. května a z bytového domu č.p. 1063 v ulici Na Bitevní pláni. Zhruba polovinu plochy pokrývají nepropustné zpevněné povrchy. Jedná se o beton na hranici životnosti, dešťová voda z těchto ploch je sváděna kanálky do centrální kanalizace. Při vstupu do budovy 1063 je jedno parkovací stání pro invalidy.


V blízkosti vstupu do obou domů jsou kontejnery na směsný odpad. Na betonové ploše u budovy 1143 jsou umístěny dva dřevěné vyvýšené pěstební záhony. V místě najdeme 18 stromů - 8 listnatých a 10 jehličnatých, za zmínku stojí zejména 2 jírovce, 2 lípy a 4 borovice.  Vegetační plochy jsou travnaté, lemované zbytky bývalého oplocení a stříhanými živými ploty. Kromě liniové výsadby pámelníků tu roste značné množství dalších keřů, v loňském roce částečně zredukovaných, převažují mahony a šeříky. V travnatých plochách najdeme zbytky cestiček i obrubníků, které v minulosti lemovaly záhonky. Mobiliář tvoří 2 rozpadlé lavičky se stolkem, 3 staré konstrukce na sušení prádla a zprohýbané klepadlo. Pod jabloní v jihozápadním rohu ozeleněné části je kompost, který přikrývá kořenový prostor kolem celého kmene stromu. Množství výkalů svědčí o tom, že zeleň je využívaná k venčení psů

Majetkove pomery_5-kvetna.JPG

foto vnitrobloku dnes

Hlasování obyvatel - souhrnné výsledky z elektronické ankety a setkání obyvatel 25. 2. 2019

Spolek Bieno uspořádal ve spolupráci s MČ Prahou 4 v pondělí 25. února 2019 debatu, které se zúčastnilo přibližně 35 obyvatel přilehlých domů. K debatě byli pozvání všichni tištěnou pozvánkou, která byla roznesena do poštovních schránek a vyvěšena na nástěnkách. Setkání mělo formu řízené diskuse a sběru podnětů. Každý měl možnost vyjádřit své osobní pocity a postoje bez nutného ohledu na ostatní obyvatele. Lidé byli vyzvání, aby nápady druhých v této fázi nekomentovali, neposuzovali. Cílem tohoto přístupu bylo zjistit celé široké spektrum názorů, nápadů či problémů bez okamžité autocenzury. Základní okruhy otázek zněly:

A) Jaké jsou hodnoty dvoru – co ze současného stavu je vhodné zachovat, rozvíjet, akcentovat? + třídění dle důležitosti
B) Jaké jsou problémy dvoru - co je vhodné pokusit se řešit nebo alespoň neprohlubovat? + třídění dle důležitosti
C) Jaké jsou nápady a vítané aktivity - pro jaké činnosti je vhodné vytvořit podmínky a prostor? + třídění dle důležitosti

V březnu proběhla navazující elektronická anketa. Dala možnost promluvit těm, kdo nemohli dorazit osobně. Respondenti volili odpovědi na tytéž tři otázky. Podněty vycházely z diskuse 25. února. Někteří doplňovali i své vlastní podněty. V elektronické anketě hlasovalo 23 lidí.

Na základě výsledků setkání a ankety vznikl tento žebříček. Celkem se vyjádřilo 58 lidí.

co ještě zaznělo v anketě

Je škoda vnitroblok nevyužívat, každý si tam může najít své a je to hezký prostor, který takto v centru stojí za to :-)
I když z objektivního hlediska dvůr rekonstrukci potřebuje, z toho ryze subjektivního má své kouzlo i dnes. Plno koček se často sluní na střechách garáží, stromy jsou krásné a hnízdí v nich zpěvní ptáci.
Zejména nechci, aby byl dvorek přístupný cizím lidem, aby sloužil venčení psů, pořádání opileckých párty s grilováním a nočním řevem

foto ze sousedského setkání 25. února 2019