Majetkove pomery_5-kvetna.JPG

Vnitroblok 5. května - Na Bitevní pláni - Štětkova

Elektronická anketa je určena jen PRO NEPŘÍTOMNÉ na setkání konaném 25. února. Hlasujte do 24.3. !! Na konci března zde budou zveřejněny kompletní výsledky.

 

Vnitroblok dnes

Vnitroblok se nachází v Praze 4 Nuslích v blízkosti Kongresového centra. Řešenou část vnitrobloku tvoří parcely v severní části (p.č. 1109/1, 1104/2, 1107/1, 1107/2) svěřené do správy městské části Praha 4 a p.č. 1110 ve vlastnictví SVJ s podílem Městské části Praha 4. Parcela č. 1107/1 je oplocená a nepřístupná, v jejím centru (na parc.č. 1107/2) se nachází stavba technického vybavení - Trasový uzávěr vysokotlakého plynu. Celková rozloha řešeného území je cca 1500 m2, pozemky v jižní části vnitrobloku jsou odděleny plotem.

Plochu uzavřenou blokovou zástavbou doplňují oplocené dvorky u rohových budov a parcela č. 1109/2 přiléhající k jednomu z nich - rovněž oplocená, upravená a obyvateli využívaná. Tyto pozemky jsou v soukromém vlastnictví. V prostoru se nachází ještě 10 malých parcel (celková rozloha cca 200 m2) v soukromém vlastnictví, na kterých jsou garáže přístupné přes pozemky ve správě Městské části Praha 4 (parcela č. 1104/2 a bytový dům na parcele č.1104/1).


Vnitroblok je veřejnosti nepřístupný, od ulice Štětkova (v místě mezi budovami) ho dělí betonový plot. Přístup je možný z bytového domu č.p. 1143 v ulici 5. května a z bytového domu č.p. 1063 v ulici Na Bitevní pláni. Zhruba polovinu plochy pokrývají nepropustné zpevněné povrchy. Jedná se o beton na hranici životnosti, dešťová voda z těchto ploch je sváděna kanálky do centrální kanalizace. Při vstupu do budovy 1063 je jedno parkovací stání pro invalidy.


V blízkosti vstupu do obou domů jsou kontejnery na směsný odpad. Na betonové ploše u budovy 1143 jsou umístěny dva dřevěné vyvýšené pěstební záhony. V místě najdeme 18 stromů - 8 listnatých a 10 jehličnatých, za zmínku stojí zejména 2 jírovce, 2 lípy a 4 borovice.  Vegetační plochy jsou travnaté, lemované zbytky bývalého oplocení a stříhanými živými ploty. Kromě liniové výsadby pámelníků tu roste značné množství dalších keřů, v loňském roce částečně zredukovaných, převažují mahony a šeříky. V travnatých plochách najdeme zbytky cestiček i obrubníků, které v minulosti lemovaly záhonky. Mobiliář tvoří 2 rozpadlé lavičky se stolkem, 3 staré konstrukce na sušení prádla a zprohýbané klepadlo. Pod jabloní v jihozápadním rohu ozeleněné části je kompost, který přikrývá kořenový prostor kolem celého kmene stromu. Množství výkalů svědčí o tom, že zeleň je využívaná k venčení psů

 

foto ze sousedského setkání 25. února 2019

 

foto vnitrobloku dnes