44.JPG

Vnitroblok Mečislavova

Pěstujeme sousedství

POPIS VNITROBLOKU

Veřejnosti přístupný vnitroblok trojúhelného půdorysu vymezený blokovou zástavbou v ulicích Mečislavova a Čestmírova a železniční tratí. Z větší části slouží jako komunitní zahrada, u jejíhož vzniku stál spolek Probuďme Nusle a sdružení Kokoza. Volný přístup i vjezd pro automobily je možný koncem ulice Ctiradova podél náspu železnice. Násep je zarostlý náletovými dřevinami a plný odpadků. Komunikace pokračuje po nedávno upravené dlážděné rampě do zapuštěného dvora, který, kromě šestipodlažních bytových domů, ohraničuje vysoká zeď. Budovy lemuje stará živičná komunikace, která se využívá k parkování a umístění kontejnerů na směsný odpad.

Parkuje se také na zhruba dvou pětinách vnitřní plochy (cca 500 m2) při komunikaci podél budov v jižní části prostoru. Povrch je zde rostlý, zhutněný pojížděním, bez vegetace, s výjimkou dvou vzrostlých stromů (javor a bříza). Živelné parkoviště přímo sousedí s komunitní zahradou, bariéru vůči automobilům tvoří zábrany z dřevěných palet a 4 vyvýšené dřevěné záhony.

Centrální ploše vévodí dva mohutné jasany, jeden umístěný na hranici s parkovištěm, druhý ve středu zahrady. Několik menších dřevin lemuje zeď pod náspem, při zdi příjezdové rampy jsou nově vysazené jedlé a kvetoucí keře. Po obvodu komunitní zahrady je umístěno 20 vyvýšených záhonů, které si obyvatelé vnitrobloku i širší veřejnost pronajímá k pěstování zeleniny a bylinek. Vybavení zahrady doplňuje tříkomorový kompostér z palet ve východním cípu, kontejner na dešťovou vodu, houpačka zavěšená na stromě, pískoviště a lavice se stolkem z palet ve středu prostoru. Plocha je z části zatravněná, místa zastíněná a zatížená provozem jsou vysypána jemným štěrkem.

 

výsledky ze setkání k rozvoji vnitrobloku 6.3.2019

Spolek Bieno uspořádal ve spolupráci s MČ Prahou 4 ve středu 6. března 2019 debatu, které se zúčastnilo přibližně 25 osob - obyvatel z přilehlých domů v ulici Mečislavova a Ctiradova, lidí z blízkého okolí Nuslí se zájmem o zahradu a zástupce MČ Prahy 4 radní Ondřej Růžička. K debatě byli pozvání všichni rezidenti tištěnou pozvánkou do schránek a členové komunitní zahrady a další sympatizanti pozvánkou elektronickou. Setkání mělo formu řízené diskuse a sběru podnětů. Každý měl možnost vyjádřit své osobní pocity a postoje bez nutného ohledu na ostatní obyvatele. Lidé byli vyzvání, aby nápady druhých nekomentovali, neposuzovali. Cílem tohoto přístupu bylo zjistit celé široké spektrum názorů, nápadů či problémů bez okamžité autocenzury. Základní okruhy otázek zněly:

A)   Parkování – jaké jsou hodnoty, problémy a nápady do budoucna? + třídění dle důležitosti
B) Zahrada – jaké jsou hodnoty, problémy a nápady do budoucna? + třídění dle důležitosti
C) Režim fungování – jaké jsou hodnoty, problémy a nápady do budoucna? + třídění dle důležitosti

D) Ostatní/nezařazené – jaké jsou hodnoty, problémy a nápady do budoucna? + třídění dle důležitosti

Na základě výsledků setkání vznikl tento žebříček.

žebříček potřeb

PARKOVÁNÍ

ZAHRADA

REŽIM FUNGOVÁNÍ

OSTATNÍ TÉMATA A NÁPADY

fotografie ze setkání k rozvoji vnitrobloku Mečislavova 6.3.2019

PŘÍBĚH MÍSTA
Z nejbližších domů využívá vnitroblok odhadem 30 domácností, chodí sem i lidé z širších Nuslí a zahradníci. Vnitroblok slouží druhým rokem jako oblíbenáá komunitní zahrada, která vznikla na zanedbaném přístupném plácku společným úsilí sousedů, Kokozy a MČ Prahy 4.

„Propojujeme lidi, kteří se znají z vnitrobloku. Za normálního režimu tu funguje multi-chat pěti deseti lidí, kteří tu zrovna pobývají, ale tím se netvoří blízký vztah“, říká Michaela Dudáčková ze spolku Mečislavova. ´Naklep řízky sousedovi´ je nejnovější iniciativa, která skrze vzájemné zvaní se na večeře ke spřátelení místních pomáhá. Nepravidelně se tu pořádají akce, ve velkém se zde kompostuje. 24 truhlíků se sezónně adoptuje k zahradničení, několik jich funguje veřejně a bez poplatku. Je tu voda, ohniště a gril, pískoviště i houpačka. Jednoduše skvělé místo pro vypnutí od městského shonu a povinností. Nápady do budoucna spolek má, třeba na vybudování pergoly a napojení elektřiny, aby se zde dalo i pracovat s notebookem. Vše záleží na podpoře vlastníka pozemku Praze 4. 

CITÁT
"Když sem člověk jde v kterýkoli den a kteroukoli hodinu, tak tu skoro vždy někoho potká", Michaela.

ZAJÍMAVOST
Dříve zanedbaný plácek přebudovaný na komunitní zahradu


Fotografie z přehlídky Živé vnitrobloky 2018

Fotografie vnitrobloku