Trendy a inspirace v rozvoji vnitrobloků - Slovensko

Exkurze 11. - 13. ČERVNA 2018  - Bratislava, Trnava a Hlohovec

CM_40(1).jpg

 

Nabývá fenomén vnitrobloků, dvorů a sdílených veřejných prostorů význam i za hranicemi? Jaký je jejich přínos pro klimatickou stabilitu města? Jak daří komunitám a komuntiním aktivitám ve dvorech a vnitroblocích? A podporují  rozvoj vnitrobloků politici nebo je to zatím spíše v rukou aktivních jedinců?

Jako cíl naší letošní exkurze jsme vybrali nám všemi směry blízké Slovensko! Záměrem je na místě poznat trendy v péči a rozvoji poloveřejného sektoru a inspirovat se úspěšnými projekty vnitrobloků a hlavně lidmi, kteří prošlapávají cestu.

 

Předběžný program

 

Exkurze je určena zástupcům měst, městských částí, odborníkům, novinářům a aktivním rezidentům. Počet účastníků je omezen.

Máte zájem se exkurze účastnit?  Napište nám na e-mail info@vnitrobloky.cz a nezapomeňte připojit, jaký je Váš hlavní zájem a Vaše motivace.

Výzva platí do 30. 5. 2018!

 
Tam, kde sa už nedajú verejné prostory zásadne rozširovat, je potrebné ísť cestou revitalizácie vnútroblokov, ktoré môžu kompenzovať deficit zelene, nedostatek drobných funkčných plôch, stimulujúcich komunitný život a prispievajúcich k posilneniu identity.
— zora pauliniová, konzultantka pro veřejné prostory, sk
 

Finanční podpora Magistrát hlavního města Prahy a Ministerstvo životního prostředí ČR.